Varastokirjasto säilytettävä Kuopiossa ja sen rahoitus turvattava myös jatkossa

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön. Keskittämällä varastointi taataan, että hankittu aineisto säilyy tutkijoiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käytössä samalla, kun varastointi on voitu toteuttaa kustannustehokkaasti.

 

Varastokirjaston kokoelmissa on lainattavaa aineistoa noin 100 684 hyllymetriä. Painettua aineistoa yli sadalla kielellä. Aineistoa on kaikilta tieteenaloilta. Varastokirjastossa on myös kaunokirjallisuutta, pistekirjoitusjulkaisuja, nuotteja ja LP-levyjä.

 

Pitääkö toimivaa muuttaa?

 

Varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa ja työllistää noin 20 henkilöä. Kirjaston sijainti ja tilat Kuopiossa ovat toimineet hyvin. Sijainti on hyvä, kustannustehokas, keskeinen sekä kannatettava. Itä-Suomessa on monenlaisten opiskelumahdollisuuksien koulutuskeskittymä ja oma laaja sekä vahva yliopisto.

 

Edellinen hallitus päätti säilyttää varastokirjaston Kuopiossa. Keskusteluissa on ajoittain ollut varastokirjaston siirtäminen muualle. Siirto muualle toisi turhia kuluja, jos toimivaa systeemiä muutellaan.

Kirjallinen kysymys

 

Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, mihin toimiin hallitus on ryhtynyt säilyttääkseen varastokirjaston kustannustehokkaassa paikassa eli nykyisellään olevassa paikassa Kuopiossa ja turvatakseen sille rahoituksen myös tulevaisuudessa.