Aducanumabista ratkaisu Alzheimerin tautiin?

Alzheimerin tauti on varmasti meille kaikille jollain tapaa tuttu – jos ei lähipiiristä niin vähintään lehdistä. Uusista hoitomuodoista ja diagnostiikasta kertyy jatkuvasti uusia julkaisuja, ihan uudesta tutkimuskohteesta ei nimittäin ole kyse. Meillä UEF:illakin selvitetään Alzheimerin taudin syitä ja seurauksia eräässä tutkimusryhmässä.

Alzheimerin tauti osoittaa ikävällä tavalla ihmismielen haavoittuvuuden. Sairaus ei ainoastaan vie muistia, vaan potilaan persoonakin saattaa muuttua merkittävästi. Sairauden etenemisen hidastaminen tai jopa kokonaan pysäyttäminen antaisi potilaille ansaitsemansa vanhuuden.

Naturen uutisartikkelissa annetaan lupaavia tuloksia Alzheimerin taudin tutkimuksesta. Vaikka kyse on pienestä kokeesta, saattaa tämä jatkossa poikia lisää tutkimuksia ja antaa toivoa Alzheimerin taudin selättämisestä. Ratkaisu saattaa nimittäin löytyä proteiineista. On ehdotettu, että Alzheimerin tauti olisi seurausta hermosoluihin ja niiden ympäristöön kasautuvista proteiineista nimeltään tau ja amyloid-ß. Nämä väärin laskostuneet proteiinit tavallaan klimppiytyvät aivoissa. Alzheimerin taudissa nämä väärin laskostuneet proteiinit ovat prioneja: väärin laskostuneita proteiineja, joita immuunijärjestelmä ei tunnista ja näin ollen tuhoa, ja jotka aiheuttavat keskushermostossa sairauksia.1

Näille hermostolle myrkyllisille proteiineille on nyt löydetty mahdollinen vastustaja. Lääkeaine nimeltään aducanumab, jonka on ehdotettu tuhoavan Alzheimerin taudin aiheuttavia proteiineja. Tällä hetkellä on vasta testattu lääkkeen turvallisuutta ja sopivuutta ihmiselle, mutta myöhemmissä tutkimuksissa selvitetään, mikäli lääke myös parantaa muistia ja kognitiivisia toimintoja. Lääkeainetta ja sen vaikutuksia on tutkittu niin ihmisessä kuin hiirissäkin. Ihmisillä tehdyssä tutkimuksessa oli 165 osallistujaa, joista osalle annettiin aducanumabia ja osalle lumelääkettä. Lääkkeen todettiin vähentävän kasautuneiden proteiinien määrää aivoissa. Eläinkokeissa puolestaan vaikutti siltä, että lääke puhdisti kasaumat eläinten aivoista täysin. 2

Vaikka tulokset ovatkin lupaavia, tulee huomioida, että koeryhmät olivat tutkimuksessa melko pieniä, ja että kyseessä on vasta ensimmäinen koe lääkeaineen toimivuudesta. Koe kuitenkin tukee teoriaa, että väärin laskostuneet proteiinit aiheuttavat Alzheimerin taudin puhkeamisen. Jatkotutkimuksia siis innolla odotellessa.

  1. nature.com/…/alzheimer-s-research-takes-a-leaf-from-the-prion-notebook-1.17654
  2. nature.com/…/alzheimer-s-treatment-appears-to-alleviate-memory-loss-in-small-trial-1.20509