Keskittymiskykyä hengittämällä

Voiko pelkällä hengityksellä vaikuttaa aivojensa toimintaan? Onko joogalla ja meditaatiolla joitain todellisia hyötyjä? Kyllä, mikäli tuoretta tutkimusta ”Coupling of Respiration and attention via the locus coeruleus: Effects of meditation and pranayama” on uskominen.

Ja todella, hengitys säätelee Locus coeruluksen toimintaa ja noradrenaliinin eritystä. LC hermosolut ovat kemosensitiivisiä, ja ne reagoivat hiilidioksidin määrään veressä. Kun hiilidioksidia on paljon, hermosolut ovat aktiivisempia, ja matalat hiilidioksiditasot puolestaan vähentävät näiden hermosolujen toimintaa. Locus coeruleuksella on roolinsa sekä hengityken säätelyssä, että keskittymiskyvyssä. Hyvä keskittymiskyky vaatii optimoitua LC:n toimintaa.

Meditaatio ja prayanamaharjoitteet parantavat keskittymiskykyä ja tunnesäätelyä sekä vaikuttavat myös fysiologisella tasolla elimistön toimintaan. Meditaatio ja prayanama vaikuttavat hieman eri tavalla LC:n toimintaan, sillä meditaatiossa hengitystä vain tarkkaillaan, ei pyritä hallitsemaan, ja prayanamassa päinvastoin kontrolloidaan hengitystä. Näistä meditaation todettiin paremmin lisäämään keskittymiskykyä.

Meditaation ja prayanaman mahdollisuutta mm. ADHD:n, TBI:n (traumatic brain injury) sekä ikääntyvien ihmisten muistihäiriöiden hoidossa pohdittiin artikkelissa. Nämä voisivatkin kulkea käsi kädessä muun hoidon kanssa ja lisätä keskittymis- sekä toimintakykyä kyseisillä potilailla.

Melnychuk, Michael Christopher; Dockree, Paul M.; O’Connell, Redmond G.; Murphy, Peter R.; Balsters, Joshua H.; Robertson, Ian H; 2018, Coupling of respiration and attention via the locus coeruleus: Effects of meditation and pranayama, Psychophysiology