Lääkärin määräys

Erilaisista lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista voitte kieltäytyä. Voitte ottaa elämänne omiin käsiinne, luottaa järkeenne ja tunteeseenne, kuunnella omaa itseänne. Elämä kyllä antaa ihmiselle tämän tarvitseman.

Lääketiede voi teitä paljonkin auttaa, mutta se voi tuottaa teille hyvin paljon tuskaakin, turhia pelkoja ja turhaa rahallista kuluakin. Lääkärin määräys ei ole teille ja teidän elämällenne mikään määräys niin kauan kuin teillä on oma täysivaltainen tahtonne. Tahdosta riippumaton hoito on erikseen laissa määritelty.

Asioihin kouluttautuneita ja perehtyneitä lääkäreitä kannattaa kuunnella sairauden hoidossa. Kannattaa pyytää mieluummin useiden lääkäreiden mielipide hoidosta. Päätös mitä tutkitaan, hoidetaan tai lääkitään on teidän/minun/sinun.

Mielestäni vastuuta elämästään ei voi koskaan ulkoistaa. Mutta vastuun ottaminen saattaa avata aivan uuden maailman.