Ajokortin ajo mahdolliseksi toisen asteen koulutuksessa!

Autokoulun teoriaopetusta ja liikenneopetusta pitäisi sisällyttää toisen asteen oppilaitosten ohjelmaan, ehdottaa helsinkiläinen ajo-opettaja Marko Lehtomäki.
Ajokortin teoriaosuus tulisi sisällyttää osaksi toisen asteen koulutusta,  Miapetra Kumpula-Natri esittää kirjallisessa kysymyksessään eduskunnassa.
Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen esittää samoin sitä, että toisen asteen koulutukseen tulisi sisällyttää ajokortin suorittamisen mahdollisuus.

**
Hyviä avauksia. Olen täysin samaa mieltä siitä että ajokortin suorittamisen tulisi olla mahdollista riippumatta henkilön joka yleensä on nuori, varallisuudesta ja sosiaalisesta taustasta. Nykyisillään ajokortin suorittaminen maksaa pitkälle yli 2000 euroa. Ajokortin jo saatuaan henkilö joutuu suorittamaan 24 kuukauden sisällä harjoitteluvaiheen, syventävän vaiheen ja pimeänajon.
Liikenneturvallisuuden eteen tehdään paljon ja se on oikein. Turvallisuudesta ja oikeasta liikennevalistuksesta ei saa tinkiä. On kuitenkin pohdittava, voidaanko tätä tärkeää liikennevalistusta ja opetusta tarjota laajasti ja kattavasti niin että sen kansalaisoikeuden saaminen ei jäisi henkilön varallisuudesta kiinni. Suomessa ajokortin hankkiminen on maailman kalleimmasta päästä. Tämä ei ole oikein, kun ajatellaan pitkien ajomatkojen Suomea. Nykyisillään myös työ- ja elinkeinotoimisto edellyttää esimerkiksi työnhakijalta että tarjottua työtä tulee ottaa vastaan 80 kilometrin säteeltä kotipaikastaan. Tähänkin liittyen olisi erittäin tärkeää että nuori, työllistyvä henkilö pystyisi ajamaan ajokortin mahdollisimman helposti.

**

Ajokortin suorittamisen kynnyksen madaltaminen onnistuisi suhteellisen kivuttomasti esimerkiksi juuri siten, että sen suorittamisen mahdollisuus olisi sisällytetty toisen asteen koulutukseen. Ammattikoululainen ja lukiolainen olisi oikeutettu aloittamaan ajokortin suorittaminen koulutuksensa yhteydessä. Esimerkiksi Sakky- Savon koulutuskuntayhtymällä riittäisi hartiat Pohjois-Savon alueella kontrolloimaan ja hoitamaan tämä asia keskitetysti. Tämä toisi Sakkylle taatusti lisää vetovoimaa. Maakunnan pienimmät koulutuspaikat esimerkiksi Varkaudessa saisivat tästä lisää virtaa. Hakeutuminen alueen lukioon ja ammattioppilaitokseen tulisi varmasti olemaan aktiivisempaa. Kyse olisi siis win-win periaatteesta.
Ajokortti antaisi  ehdottomasti myös paremmat mahdollisuudet työllistymiseen esimerkiksi ammattiin valmistuneilla.

**

Yhteistyö autokoulujen ja Sakkyn välillä onnistuu kun ymmärretään yhteinen tarve. Laajempi mahdollisuus ajokortin ajolle lisää tarpeita autokouluammattilaisille. Toisen asteen koulutus kiinnostaisi vieläkin enemmän nuoria, kun houkuttimena on mahdollisuus ajokortin ajamiseen suhteellisen edullisesti. Kokonaiskustannukset saadaan yhteisesti sopimalla ja omavastuuosuuden maltillisuudella varmasti kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Ehdottomasti tämä asia kannattaa selvittää aidosti ja pikaisesti!