Haluan tutustua ikäihmisten hoitoon, jalkaudun palveluasumisen ja kotihoidon pariin.

Tänään päättyy vanhustenviikko. Vanhustenviikkoa vietetään 2-9.10.2016.
”Vuonna 1954 todettiin vanhustenpäivän tarkoituksena olevan saada kaikki ne, joilla on elossa vanhenevia omaisia, näitä silloin muistamaan ja tuomaan ilmi koko yhteiskunnan kiitollisuus sille polvelle, joka on nykypolven elämän rakentanut.”

Vanhustenviikon aikana saimme kuulla valtakunnan tason hallitukselta, miten he reagoivat vanhustenhoitoon ja tarpeeseen.
Hallitus tulee esittämään lisäleikkauksia vanhustenhoitoon.
Leikkauksilla viedään resurssia hoitohenkilökunnasta. Hallitus esittää tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoituksen laskemista 0,5:stä 0,4:ään vanhusta kohden. Leikkauksia tulisi siis jo ennestään pieneen hoitajamitoitukseen.
Vanhainkotien ja ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoituksen pieneneminen ennestään olisi erittäin kohtalokasta.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013.
”Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.”
Vanhuspalvelulain tarkoitus oli siis turvata iäkkäiden ihmisten hoidonsaanti ja laatu, sekä inhimillisen elämän toteutuminen vaativissakin hoidoissa.
Laitos – ja kotihoidon on turvattava inhimilliset olot ja ammattitaitoisen hoidon iäkkäille ihmisille.

Hallituksen toimet hoitajamitoituksen pienentämiseksi ovat täysin vanhuspalvelulain vastaisia.
Vanhustenhoidon saannin ja hoidon laadun tasolla mitataan nyky yhteiskunnan arvot hyvin selkeästi ja raadollisesti.
Jos yhteiskunta hyväksyy vanhustenhoidon ”alasajon” on erittäin surullista se, miten paljon tulevaisuudessa ikäihmiset kokevat suorastaan vääryyttä ja heitteillejättöä ”hyvinvointiyhteiskunnassa” nimeltä Suomi!
Eikö niiden ihmisten jotka aikanaan ovat yhteiskuntamme rakentaneet kovalla työllä ja osa heistä on ollut henkensä kaupalla turvaamassa kotimaamme tulevaisuutta, kuuluisi saada arvoisensa elämä?
Olen ehdottomasti valmis henkilökohtaisesti pitämään kiinni siitä kuntatason päättäjänä, ettei kunnassamme lasketa hoitajamitoitusta lainkaan.
Päinvastoin, meidän tulee ehdottomasti harkita jopa mitoituksen nostamista!

Blogikirjoituksen lisäksi olen valmis siihen että saan asiasta henkilökohtaisesti konkreettista tietoa.
Olenkin lupautunut siihen, että tulen jalkautumaan lähikuukausina Varkauden kotihoitoon sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen arkeen.
Palaan aiheeseen noiden tutustumiskäyntien jälkeen.

 

Jätä kommentti

*