”Hirvittävää pelleilyä tärkeällä asialla!”

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on hallitus päättämässä erittäin merkittävästä asiasta joka vaikuttaa keskeisesti hoidonsaantiin sekä sote-kustannuksiin kunnissa.
Hallitus on vähentämässä ympärivuorokautista päivystystä merkittävästi.

Kuntaliitto ja pääministeri Sipilän toimeksiannosta luotu lainsäädännön arviointineuvosto on linjannut että hallituksen esitys päivystysuudistuksesta on perusteeton.
Uudistusta ollaan tuomassa täysin väärin perustein ja epäselvin laskelmin päätökseen.

”Päivystysuudistuksen säästöarvioita ei perustella asianmukaisilla laskelmilla, huomauttavat Kuntaliitto ja lainsäädännön arviointineuvosto” (Lähde:Iltalehti)
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201612022200035326_uu.shtml

Perusporvarihallituksen kunnianhimoinen säästötalkoo koskien sairaaloiden ympärivuorokautista päivystystä, on siis asiantuntioidenkin mielestä erittäin suuri virhe.
Säästöjä uudella päivystysasetuksella hallitus arvioi saatavan jopa 350 miljoonaa euroa vuoteen 2020- mennessä.
Lainsäädännön arviointineuvosto joka on siis luotu pääministeri Sipilän hallituksen käskystä sekä Kuntaliitto näkee asian toisin.
Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävä on arvioida poliittisten päätösten vaikuttavuutta.
On siis käsittämätöntä että Sipilän luomus ei kuitenkaan sido tai pakota hallitusta lopulta huomioimaan päätösten vaikutuksia.
”Neuvoston lausunto ei sido ministeriötä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus kuitenkin päätti perustaa neuvoston vuonna 2015, jotta hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua saataisiin parannettua.” (Lähde:Iltalehti)

Hallituksen vaikuttavuudesta ja laskelmista piittaamaton esitys koskettaa kansalaisia mitä suuremmissa määrin.
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla mainitaan ympärivuorokautisesta päivystyksestä seuraavaa:
”Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys on järjestettävä yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa.” (Lähde:stm.fi/paivystys)

Pohjois-Savossa liipasimella hallituksen esitykseen liittyen on esimerkiksi Varkauden sekä Iisalmen sairaaloiden ympärivuorokautinen päivystys.
Molemmissa kunnissa ollaan tulevasta esityksestä erittäin huolissaan.
Ympärivuorokautisen päivystyksen karkaaminen Kuopioon ei missään tapauksessa palvele kuntalaisia sen mukaisesti mikä tarpeen on, kun otetaan huomioon ikääntymisen lisääntyminen ja hoidon tarpeen kasvaminen.
Hallituksen väite 350 miljoonan euron säästöistäkin siis ontuu oikeiden faktoihin perustuvien laskelmien puuttuessa.
Herää kysymys, että minkä vuoksi päivystysasetusten muutosta viedään väkisin läpi?

Taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta uudistus on katastrofi.
Mitä säästöjä lopulta saadaan siitä, että hoidettavia kuskataan valtatie 5:llä edestakaisin?
Mikä inhimillinen vaikutus on sillä, että vähänkään vaativampaa hoitoa tarvitsevaa ajatetaan taksilla tai ambulanssilla pitkin maakuntaa?

Tämänhetkiset laskelmat osoittavat sen, että mitä enemmän esimerkiksi Varkauden sairaala saa hoidettua potilaansa Varkaudessa tuo se säästöä kunnalle.
Mitä enemmän joudutaan käyttämään Kyssiä, sitä enemmän se maksaa Varkaudelle.
Tämä sama trendi toteutuu esimerkiksi Iisalmen sosiaali- ja terveydenhoitokuluissa.
Ympärivuorokautinen päivystys on yksi keskeinen osa toimivaa sosiaali- ja terveydenhoitoa Varkauden ja Iisalmen sairaaloissa.
Varkaudessa oltiin hereillä asian osalta jo vuonna 2015.
Tällöin keräämääni kuntalaisadressiin osallistui yli 7100 henkilöä, jotka halusivat olla allekirjoituksellaan turvaamassa Varkauden sairalaan ympäivuorokautisen päivystyksen jatkumista.
http://yle.fi/uutiset/3-7529005

Luvut ja inhimillisyys huomioiden on todella tärkeää että tämä hirvittävä pelleily ei toteudu konkreettisesti koskaan. Säilytetään alueen toimiva terveydenhoito ja pidetään ympärivuorokautiset päivystykset toiminnassa!