#HupparikansanPuolella

Nuorisotyön viikkoa vietetään 5-11.10.2015. Huomisesta alkaen siis vietetään viikkoa jolloin nuorisotyö ja sen tärkeys on varmasti laajasti esillä. On ironista, että kun tiedostetaan nuorisotyön tärkeys ja sen pitkäaikaiset vaikutukset nuorten elämän tiellä niin tästä huolimatta valtakunnan tasolla nuorisotyön mahdollisuuksia ollaan määrätietoisesti tuhomassa.  Hallituksen esityksessä esimerkiksi nuorisotakuusta leikataan useita kymmeniä miljoonia euroja. Nuorisotakuun romuttamisen ohella hallitus on heikentämässä Etsivä Nuorisotyö – ohjelmaa, koska tästä hallitus on leikkaamassa ensi vuoden aikana kuusi miljoonaa euroa. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut valtakunnallisesti 20 000 nuorta joista jatkotoimenpiteisiin on päässyt vuosittain 15 000 nuorta. Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö arvioi, että nuorten työelämästä syrjäytymisestä aiheutuu vuosittain 600 miljoonan euron kustannukset.
Näiden leikkausten lisäksi nuoriin kohdistuvia heikennyksiä on luvassa myös työpajatoimintaan, työllisyysmäärärahoihin sekä työkokeiluihin. Koulutuksistakin ollaan leikkaamassa.  Oppisopimuskoulutuksen lisäksi kaikki koulutusasteet joutuvat juustohöylän alle. Tämä on erittäin tuhoisaa ja lyhytnäköistä politiikkaa jonka tähtäimessä ja uhrina ovat juuri nuoret. Tulevaisuus näyttää siis varsin synkältä.

Valtakunnallinen linjaus perusporvarihallitukselta on siis tiedossa nuorisotyön osalta. Tämä tuo paineita luonnollisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuorisotyöhön liittyen. On äärimmäisen tärkeää että paikallistasolla nuorisotyöhön satsataan kaikin mahdollisin voimavaroin. Kuntapäättäjät ovat monessa kunnassa tilanteessa, jossa jo muutoinkin painitaan talouskurimuksessa. Oletan että kuntien päättäjät saavat eteensä 2016 – talousarvioiden yhteydessä esityksiä, joissa kuntatasonkin nuorisotyö joutuu säästöleikkuriin. Toivon että pokka pitää ja päättäjät tiedostavat sen että nuorisotyö on erittäin tärkeää hoitaa kunnissa mahdollisimman kattavasti. Nuorten aktiviteettien huomioimisen ohella myös etsivä – ja ennaltaehkäisevä työ on se joka kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä. Yli hallintokuntien tehtävä sosiaali- työllisyys sekä koulutuspalveluiden ohjauksen on toimittava ”yhden luukun palveluna”.
Jokainen nuori on tulevaisuuden tekijä. Meillä päättäjillä on iso vastuu siitä, miten me otetaan tämä asia konkreettisesti haltuun. Valtakunnan tasolla kompuroidaan pahasti tämän asian hoidossa ja se tarkoittaa vääjäämättä sitä, että kunnissa ja kaupungeissa tämä vastuu tulee kantaa tulevaisuudessa entistä vahvemmin, 90 – luvun näytöt on tiedossa. Tähän mustaan kuiluun ei tule suomen nuorisoa enää pudottaa. Pidetään siitä huoli!

Kuvassa allekirjoittanut Varkauden skeittirampilla!

Kommentit

  • plokkariukki

    Itsekin nuorisotyötä jonkin verran tehneenä ja asiaa seurattuani, olen ollut huomaavinani, että nuorisotyötä tekevät ovat eniten äänessä näistä nuoriin kohdisuvista leikkauksista, aivan, ymmärrettävistä syistä. Mutta nämä arvoisat entiset työtoverit eivät jostakin syystä halua ymmärtää, että jotenkin tämä velka-asia on hoidettava ja yli varojen eläminen lopetettava. Priorisointia voitaisiin enemmän tehdä ja suoranaista rahantuhlausta on tälläkin sektorilla aivan taatusti ja paljon. Ollaan yhdessä huolissamme nuorisostamme ja pohditaan porukalla tähänasti koetuista ja kokeilluista malleista edullisempia ja toimivampia ratkaisuja. Yhteistyöllä ja päät yhteen laittamalla taatusti löydetään säästökohteita kaikilta aloilta, myös nuorisotyöstä. Raha ei saa ratkaista ja ainakaan sen väheneminen ei voi antaa meille lupaa luovuttaa omista korkealle asetetuista tavoitteistamme ja nuorison eteen tekemästämme työstä.

  • Kerberos

    Mistähän se johtuu, että juuri tuon näköisen tyypit löytyvät aina mielenosoitusten riehumis- ja sekoiluosastolta naamioituneina? Halvimmat kengät kuuluvat asukokonaisuuteen.

Kommentointi on suljettu.