Keski-Savon käräjäoikeus säilytettävä!

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
Käräjäoikeuden johto ja kanslia on Kuopiossa.

Käräjäoikeuden kanslioiden määrä on ministeri Lindströmin esityksestä vähenemässä 27:sta 20:n kansliaan.
Kanslioiden vähenemää perustellaan säästösyistä. Säästöjä vähenemän on arvioitu tuovan 7 miljoonaa euroa. Laskelmista ei toki ole esitetty tarkkoja faktoja, mihin säästöt perustuvat. Säästöt pelkistä kiinteistöjen lakkaamisista ei ole realistisia koska monet asiantuntiat arvioivat että käräjäoikeuden lakkaaminen esimerkiksi Varkaudessa toisi lisää kustannuksia.

Kustannusten nousua perustellaan välimatkojen kasvulla. Esimerkiksi tuomarit ovat arvostelleet välimatkaa ja sen tuomia kustannuksia. Samoin oikeudellisen turvan epäillään heikkenevän asiakkaiden osalta kun välimatka kasvaa.
Kansanedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä toikin kolumnissaan tähän liityviä epäkohtia hyvin esiin :
”Käräjäoikeuksien vähentäminen johtaa siihen, että monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen muodostuu kohtuuttoman pitkäksi. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palveluiden saatavuutta. Lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon. Uudistuksen olettamus etäasioinnin ja videoyhteyksien käytön voimakkaasta kasvusta on täysin epärealistinen. Oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuinten saavutettavuudella onkin suuri merkitys.” 

Käräjäoikeusverkon vähenemä näyttääkin perustuvan pelkästään keskittämisvimmaan ja hallinnollisiin tarpeisiin. Tosiasialliset perusteet vähenemälle ontuvat.

Halusin uskoa että kun silloinen oikeusministeri Lindström esitti kanslioiden lakkauttamista ja oikeusministerin pesti hänen kohdallaan loppui, että uusi ministeri näkisi asian realiteetit. Oikeusministeri Antti Häkkäsen olisi pitänyt korjata tämä vakava epäkohta. Entisen ministerin kasvojen menetys olisi ollut pelastettavissa päätöksen kumoamisen perusteilla.

Perusteet Varkauden käräjäoikeuden pysyvyydelle olisivat olleet olemassa.
Perusteena olisi Keski-Savon Käräjäoikeus.
Pieksämäen istuntopaikan lakkaaminen vie sieltä asiakkaat Mikkeliin. Tämäkin järjettömyys olisi yhteisessä ratkaisussa korjattavissa kun Varkauden ja Pieksämäen kansliat yhdistyisivät.

Käräjäoikeuksien lakkaaminen on esillä eduskunnassa lomaviikon jälkeen.
Olen ymmärtänyt että lakkauttamiset eivät ole vääjäämättömästi tulossa, jos Savo-Karjalan kansanedustajat näin haluavat!
Nyt tarvitaan yhteistä konsensusta, jossa vaalipiirin kansanedustajat torppaisivat tämän järjettömän esityksen. Heidän äänestyskäyttäytyminen ratkaisee syntyykö alueelle Keski-Savon käräjäoikeus!