Kiitos julkiselle terveydenhoidolle ja koulutuksen ammattilaisille.

HUS oli kiittänyt ammattimaista henkilöstöään hyvin tehdystä työstä itse printattavilla kiitoskorteilla. Valitettavasti tämä huomionosoitus ei aiheuttanut muuta kuin kiukkua ja ärsyyntymistä valtakunnan tasollakin.
Ymmärrettävää, korona-aikanakin etulinjassa työtä tekevien osalta että kyseinen huomionosoitus työnantajalta ei ollut ihan se paras kiittämisen muoto.

Julkisuudessa on ollut myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työnantajan ”kiittäminen” työntekijöiden joustavuudesta ja jonojen purkamisesta kriisiaikana. Työnantaja esittää 40% entistä matalampia korvauksia lisätöistä. Päijät-Häme kiittää (Tehy lehti)

Nämä esimerkit lienee jäävuoren huippu. On vuosia hämmästelty hoitajapulaa ja siihen liittyviä seikkoja. Kuormitusta ja työnvaativuutta sekä palkkatasoa. Tämä asia on oltava ratkaistavissa valtakunnan tasolla. Lainsäätäjien on oltava tukemassa työntekijöitä edustavia ammattiliittoja jotta näihin asioihin saadaan korjauksia. Sote uudistus ei vie näitä korjaustarpeita pois, se on varma.

Samaan aikaan kun hämmästelemme terveydenhoidon ammattilaisten työoloja ja kuormittuvuutta, jota korona-aika ei ole helpottanut on etulinjassa ollut varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen ammattilaiset.

Toisen asteen oppivelvollisuuden muutosta pidän lähtökohtaisesti hyvänä. On kuitenkin selvää että tämä muutos antaa entisestään koko opetusalan henkilöstölle lisää vastuuta ja odotuksia, varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen asti. Resurssit ja työhyvinvointi ratkaisee tässäkin paljon. Miten meidän lapset ja nuoret saavat oppia tulevaan, kuinka opetusalan ammattilaiset jaksavat tehdä sitä erittäin tärkeää työtä jolla on vääjäämättä vaikutusta tulevaan.

Meillä kuntapäättäjillä on toki ainakin osittain vastuu julkisen terveydenhoidon sekä opetuksen toimivuudesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Toivon että uuden valtuustokauden aikana päättäjät kiinnittävät näihin asioihin huomiota. Itse olen edellisen kauden kaupunginhallituksen puheenjohtajana tyytyväinen siihen, että Varkauden kaupunki ei lomauttanut henkilöstöään korona-aikana. Pidimme huolen siitä, että henkilöstölle oli korvaavaa tärkeää työtä jolla peruspalvelut pidetiin mahdollisimman hyvin toiminnassa. Kiitokset tästä myös työntekijöille joustavuudesta.

Olen itse nähnyt läheltä sen, miten hyvin parhaimmillaan terveyspalveluiden ja opetusalan henkilöstö pystyy huomioimaan erityistarpeet yksittäisen oppilaan, lapsen kohdalla.
Esimerkkinä diabetesta sairastavan lapsen perhe, joka saa hoitovälineet, arvokkaan insuliinipumpun sekä tukea kokonaisvaltaisesti sairauden hoitoon. Lapselle on erityistukea saatu kiitettävästi varhaiskasvatuksessa sekä koko peruskoulun ajan. Kiitos kaikille julkisen palveluiden henkilöstölle.

Tältä osin olemme onnekkaita että maassamme on järjestelmä joka toimii, kunhan huolehdimme siitä että tätä työtä tekeviä löytyy tulevaisuudessakin.
Odotan valtiovallalta vieläkin rohkeampaa ja aktiivisempaa otetta siihen että julkinen terveydenhoito sekä tärkeä opetusjärjestelmä kokonaisuudessaan pysyy toimivana ja henkilöstö huomioitaisiin paremmin.