Kuntalaisaloite toimii, joskus!

Kuntalaisadressi, kuntalaisaloite, kansalaisaloite..
Tavan Pulliainen voi tehdä aloitteen jolla voi yrittää vaikuttaa asiaan ja/tai saada äänensä kuuluviin.
Aloitteen voi nykyään tehdä helposti myös sähköisesti.
Kansalaisaloitteella tähdätään lainmuutokseen.

Kansalaisaloitteita on tehty ja julkisuuteen tuotu esimerkiksi sukupuolineutraalin avioliittolain, Eu:sta eroamisen sekä eutanasian puolesta.
Kansalaisaloitteet politisoituvat ja joidenkin puolueiden osalta rivit repeilevät ja joissakin tapauksissa taas puolueen ideologia ohjaa hyvin voimakkaasti aloitteeseen suhtautumista.

Kuntalaisaloitteella ja kuntalaisadressilla taas voidaan vaikuttaa oman kunnan asioihin.
Kuntalaisaloitteella vaikutetaan kunnan asioihin siten että 2 % allekirjoituksia kunnan äänioikeutetuista vie asian kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Olen ollut kuntapäättäjänä tarkalleen 8 vuotta.
Valtuutettuna ja hallituksen varapuheenjohtajana olen saanut opetella mitä vaikuttamismahdollisuuksia kuntapäättäjällä on konkreettisesti.
Ensimmäisellä valtuustokaudella tein valtuustoaloitteita joista osa jopa toteutettiin.
Esimerkiksi yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa käynnistyi aloitteeni pohjalta.
Pääsääntöisesti kuitenkin koen että valtuustoaloitteet ei kovin hyvin mene läpi.

Tämän vuoksi lähdin kokeilemaan asioihin vaikuttamista kuntapäättäjänä myös kuntalaisaloitteen – ja adressin muodossa.
Kuntalaisadressi ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta Varkaudessa oli tehokas jos ajatellaan allekirjoituksen määrää.
Adressiin kerättiin tasan 7001 allekirjoitusta. Adressi luovutettin kaupunginjohtajalle. Kaupunki toimittikin kannanoton ministerille saakka. Oliko adressilla vaikutusta, mutta päivystys jatkunee Varkaudessakin tulevaisuudessa.

Kuntalaisaloite 2014 keväällä tehtiin Varkauteen rakennettavasta petanque – kentästä.
Aloitteeseen kerättiin nimiä Varkautelaisilta se vaadittava 2 %.
389 henkilöä allekirjoitti kuntalaisaloitteen ja se toimitettiin kaupunginjohtajalle.
Yhteistyössä petanqueseuran Savo-Karjalan Kanuunat ry:n kanssa toimitettu aloite eteni byrokratian rattaissa aina kahden vuoden ajan niin, että Varkaudessa päästiin pitämään kentän avajaisia 14.1.2017.
Se miten tuohon onnistuneeseen lopputulokseen päästiin johtuu seuraavista seikoista :

  • Kuntalainen oli yhteydessä ja esitti minulle petanque-kentän tarpeellisuutta liikuttajana eri ikäryhmien kohdalla.
  • Päättäjänä pystyin vaikuttamaan aloitteen kulkuun aktiivisesti.
  • Petanque-seura oli aktiivinen ja valmis talkootyöhönkin kentän valmistumisen osalta.

Kuntalaisaloite voi onnistua kun sen taakse saadaan riittävän vahvasti vaikutusta.
Kuntalaisten oma aktiivisuus, päättäjien saaminen mukaan sekä mahdollisesti asiaan liittyvien seurojen osallistuminen on jo aika vahva konsensus.
Kansalais- ja kuntalaisvaikuttamista täytyy olla joka kunnassa jotta kunta ja kaupunki pysyy aktiivisena ja mahdollisimman asukasystävällisenä.
Suosittelen lämpimästi, passiivisuuden sijaan aktiivisuutta!

Kuvassa Varkauteen rakennetun petanque-kentän avajaisheitto.
Kuvat : Miika Korhonen.

 

SS blogi 15.1.2017 2