Muutosturva vessapaperia!

Aiemmassa blogissa kritisoin hallituksen esitystä ja puuttumista väkivalloin sopimuksellisiin asioihin pakkolain voimalla. Ylityölisien ja pyhätyökorvauksien leikkaus sekä sairasloman karenssipäivä eivät ole tästä maailmasta. Jälkeenpäin esitetty korkeatuloisten solidaarisuusveron nosto, määräaikaisella ajanjaksolla ei myöskään ole sitä, mitä yhteisillä talkoilla tarkoitetaan vaan pikemminkin ”nyrkkiä naamaan” palkansaajille.
Nyt otan kantaa hallituksen samaisissa esityksissä olleeseen ”positiiviseen” kohtaan. Muutosturvan parantamiseen. Hallitus esittää, että muutosturvan piiriin pääsee yli 20 henkilön yrityksen irtisanottavat työntekijät. Muutosturvalla tarkoitetaan sitä, että irtisanotulla työntekijällä on oikeus työllistämistä edistävään valmennukseen. Kuulostaa hienolta? Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää.

Otetaan esimerkki. Monikansallinen yritys irtisanoo 100 työntekijää, tietysti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, vaikka yritys tekee kuitenkin samanaikaisesti miljoonavoittoa. Laki nyt vaan on tässä kohtaa tällainen. No, nämä 100 irtisanottua on pääsääntöisesti laillisten mutta naurettavien yt-”neuvottelujen” jälkeen pääasiassa työsuhteessa kyseiseen firmaan sen 6 kk eli maksimi irtisanomisajan. Tänä aikana työnantaja voi jo tarjota muutosurvaa irtisanotuille, mikäli se tuotannollisesti on mahdollista. Työntekijöille siis tarjotaan koulutusta ja ohjeistusta siihen, miten he voisivat mahdollisimman nopeasti työllistyä työstä – työhön tai lähteä opiskelemaan uuden ammatin. Koulutus voi kestää viikon, korkeintaan pari. Tässä ajassa työttömäksi joutuvalle tehdään yhdessä cv sekä opetetaan tietoteknisesti käyttämään työvoimahallinnon palveluita sähköisesti ja kerrotaan mille aloille kannattaisi lähteä uudelleen kouluttautumaan. Tässä se käytännössä oli. Muutosturva jota perusporvarihallitus esittää myönnytyksenä kuritetuille palkansaajille. Väitän että kyseisen muutosturvan lopputulema ei ole kummoinen, valitettavasti. Ne henkilöt jotka työllistyvät tai ohjautuvat jatkokoulutukseen ovat niitä aktiivisimpia jotka vielä uskovat tulevaisuuteen. Tästä sadasta työttömäksi joutuvan joukosta keskimäärin noin kymmenesosa työllistyy tai lähtee opiskelemaan uutta ammattia. Kyseiset henkilöt taatusti löytävät uutta työtä tai koulutusta oli sitä muutosturvaa tai ei.

Hallituksen myönnytys siis haisee mielestäni sille, että tällä lainmuutoksella saadaan työllisyyttä nostettua nimenomaan niiltä tahoilta jotka tarjoavat kyseisiä muutosturvaan liittyviä palveluita. Työvoimahallinto on se joka pääsääntöisesti nykyään tarjoaa kyseistä apua joko itse tai ostamalla palveluja ulkopuoliselta toimijalta. Tulevaisuudessa lainmuutoksella taataan se että näiden palveluiden käyttäjiä on enemmän. Tämä taas tulee vaikuttamaan siihen, että muutosturvaan liittyvälle palveluntarjonnalle on enemmän tarvetta. Tämä taas lisää työvoimahallinnon rajallisuudesta johtuen konsulttipalveluiden käyttöä, jopa niin että työnantajat ostavat sitä itse parhaaksi katsomaltaan taholta. Edelleen haisee rankasti siltä, että irtisanomisilla tehdään jopa bisnestä. Onko jopa niin, että joidenkin suurten monikansallisten yritysten omistajia on osaomistajina tai osakkaina muutosturvaa tarjoavissa yrityksissä, koska jatkossakin valtio tulee varmasti ohjaamaan rahaa muutosturvaan aina sille alueelle missä ”jysähtää” Yhteenvetona totean, että tämänmuotoinen myönnytys tässä kyseisessä esityksessä on pelkkää kosmetiikkaa, voidaan siis puhua jopa vessapaperista, valitettavasti.