Palkansaajilla on vahvat vaikuttamismahdollisuudet!

Teollisuusliitto ilmoitti 8.11. keskeyttävänsä kaikki valmiudet työtaistelutoimenpiteiden osalta.Liiton aiemmin toteutetut lakot ja ylityökielto olivat tietoisesti valittu ratkaisu, sillä liiton jäsenet halusivat painokkaasti osoittaa sen, että eivät tule missään tapauksessa hyväksymään pääministeri Sipilän irtisanomissuojaan liittyvää heikennysesitystä.

Usean muun ammattiliiton aktivoituminen Teollisuusliiton lisäksi, sekä keskusjärjestö SAK:n selvä kannanotto, jossa yksiselitteisesti vastustettiin hallituksen esitystä, oli selkeä ammattiyhdistysliikkeen tahtotilan esiin tuominen. Työsuhdeturvan heikennykset irtisanomissuojan osalta ovat puolustamisen arvoisia asioita.

Hallitus muutti alkuperäistä esitystään näiden painostustoimien vuoksi kaksi kertaa.
Ensimmäisessä muutosesityksessä työntekijöiden lukumäärä pudotettiin koskemaan alle 10 työntekijän yrityksiä, kun se alkuperäisessä esityksessä koski alle 20 työntekijän yrityksiä.
Tämän esityksen jälkeen hallitus perääntyi painostuksen alla edelleen ja poisti koko henkilömäärään perustuvan esityksen sekä suostui lopulta palkansaajien vaatimukseen siitä, että asia tullaan valmistelemaan kolmikantaneuvotteluissa. Kolmikantainen neuvottelu tuotti tulosta ja yhteisymmärrys lakiesityksen kirjaamismuodosta löytyi suhteellisen nopeasti.
Toki palkansaajat edellyttävät ja tulevat varmistamaan sen, että tämä yhteinen tahtotila näkyy yksiselitteisesti eduskunnan päättäessä lakiesityksestä.

Koko tämä edellä mainittu prosessi osoittaa selvästi parikin hyvin tärkeää ja huomioitavaa asiaa.

Ensinnäkin, ay- liikkeellä on edelleen paikkansa meidän nyky-yhteiskunnassa, sillä näin myös palkansaajat voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Yhtenäinen liike, joka toteuttaa ideologiaansa pienemmän puolustajana sopii tähän ajanhenkeen paremmin kuin hyvin.
Toisekseen, tämän hallituskauden aikana toteutunut kolmikantaisen sopimisen alasajo sai lopulta varsin selkeän näytön sen tarpeellisuudesta.

Nurkkaan ajetun ammattiyhdistysliikkeen toimien vaihtoehdot voivat näyttäytyä hyvinkin vähäisiltä. Vaikutuksiltaan nämä käytössä olevat toimet ovat kuitenkin erittäin merkittävät.
Ammattiliittojen aktiivisten luottamusmiesten järjestämät ja toteuttamat lakot osoittavat sen, että myös yksittäinen järjestäytynyt työntekijä voi oikeasti vaikuttaa valtion tason asioihin ja vieläpä hyvin merkittävällä tavalla.

Kiitos tästä kuuluu näille ammattiosastojen luottamushenkilöille. He laittoivat itsensä likoon yhteisen edun, palkansaajan ja ennen kaikkea pienemmän ihmisen puolesta.

Kiitos!

Kommentit

  • Anatoli

    Paljonko teollisuus liiton toimenpiteet ovat haitanneet Varkauden alueen verokertymää ja kuinka paljon jatkossa toimet tulevat estämään uusien yritysten sijoittumista Varkauteen.

    Ei kukaan halua perustaa työvoimavaltaista yritystä kuntaan jossa ”punikit” häiritsevät liiketoimintaa asiattomilla ja jopa laittomilla lakoilla.

    Keep your lifters.

Kommentointi on suljettu.