Rautainen Keski-Savo herätettävä henkiin!

Teknologiateollisuus Ry:n mukaan metalliala työllistää pelkästään Pohjois-Savossa liki 10 000 työntekijää. Välillisesti jopa lähes 14 000.

Metallialan myönteinen kehitys tuo ongelman joka kuullostaa alkuun ouodolta.
Työvoimapula.
Teknologiateollisuus ry:n Anne Ahkola-Lehtinen mainitsee että tänä päivänä osaajista on pula ja työvoimaa joudutaan tuomaan esimerkiksi Puolasta (WL 29.11.)
http://www.warkaudenlehti.fi/juttu/metalli-kiinnostaa-taas/

Teknologiateollisuus ry on lähtenyt liikkeelle ”Teknologia Tiistai” – teemoilla.
Tämä kampanja antaa mahdollisuuden peruskoulun kahdeksasluokkalaisille tutustua ammatillisen koulutuksen metallilinjalle.
Tarkoitus on, että metallialaa tuotaisiin tutuksi jo hyvissä ajoin ja samalla vanhentunut käsite alasta saataisiin käännettyä myönteisemmäksi.
Savuinen metallipaja on muuttunut vuosikymmenten aikana teknologian kehittyessä ja modernit laitteet ovat käytössä jo laajasti yrityksissä. Tätä imagoa metallialan tuleekin markkinoida Teknologiateollisuus ry:n ja esimerkiksi Metalliliiton toimesta.

Pulaa on koneistajista, mutta myös levyseppähitsaajista, särmääjistä, pintakäsittelijöistä sekä robotiikan osaajista.
Esimerkiksi CNC -sorvauksessa korostuu pitkälti tietoteknisen osaamisen tarve.
Tähän on varmasti nykyisellä peruskoulun opetuksella nuorilla hyvät lähtövalmiudet,  saadun tietoteknisen koulutuksen myötä.

Teknologia-alalla on siis tarvetta osaavasta työvoimasta.
Työnantajapuolella sekä työntekijäpuolella on asia taatusti tiedossa.
Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden tuleekin entistä enemmän tehdä yhteistyötä sen eteen että työvoimaa saadaan nopeasti koulutukseen alalle.
Kaikki mahdolliset toimet ovat tervetulleita.

Asiasta keskustellessa kotikunnan näkökulmasta elinkeinotyöryhmässä, Varkautelaisen kansanedustajan Matti Semin (vas.) kanssa, tuli esiin se että 90- luvulla tarvittiin myös osaavaa työvoimaa metallialalle.
Tämän myötä perustettiin ”Rautainen Keski-Savo” – kampanja.
Semin mukaan tuolloin Varkautelainen kansanedustaja, nykyään edesmennyt Jorma Vokkolainen (vas.) oli asian priimusmoottori.
Vokkolainen oli saanut hankkeeseen vauhtia ja kerännyt Keski-Savon alueelta yhteisen tekemisen taakse kuntia, yrityksiä sekä ammattijärjestön edustusta.
Tuolloin alueelta oli saatu koulutukseen nuoria ja käsitys on että iso osa myös työllistyi koulutuksen jälkeen metallialalle.

Samaa henkeä ja yhteistä tekemistä tarvitaan nytkin.
Ulkomaisen työvoiman hankkiminen voi kuullostaa helpolta ja valitettavasti joidenkin yritysten kohdalla jopa tarkoitushakuiselta, mutta on varmasti kaikkien etu jos ja kun Keski-Savonkin alueelta saadaan teknologia-alalle nuoria koulutukseen.

Herätetään henkiin Rautainen Keski-Savo.
Poliittinen yhteinen voima on löydyttävä ja olkoon alueen kansanedustaja Matti Semi vaikka se, joka on hankkeen kummi.
Kunnat Keski-Savosta, yritykset sekä ammattijärjestön edustus mukaan.
Jalkautuminen peruskouluihin ja sitä kautta myönteinen laaja kampanja asian puolesta tuo tulosta.
Alueen omista nuorista löytyy varmasti osaajia kun asiaa osataan markkinoida hyvin!