SAK:n historiansa viimeinen!

Tänään alkoi Tampereella nykymallillaan SAK:n historiansa viimeinen edustajiston kokous. Edustajiston kokouksia on pidetty kaikkiaan 19 kertaa. Tämä kokous on tunnukseltaan #SAK109 johtuen SAK:n 109 vuotisesta historiasta.
Edustajiston kokous on viimeinen nykyisillä säännöillä.  Sääntömuutos tarkoittaa sitä että jatkossa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto edustaa liittojensa valitsemilla henkilöillä SAK:n suurinta päätösvaltaa omaavaa päätäntäelintä.

Tänään kokouksessa kuulimme tervehdyspuheen Presidentti Sauli Niinistöltä. Presidentin pääviesti kuului seuraavasti :
”90 luvun lama ja silloiset sopimukset muistuttavat tätä aikaa.
Kilpailukykysopimus on käänne parempaan aikaan. Osaamisemme ja kykymme muuttua on tärkeimpiä asioita tulevaisuudessa. Viisas työnantaja antaa tilaa ja vapautta työntekijälle toteuttaa itseään”

20160606_105607

On helppoa olla Presidentti Niinistön kanssa samaa mieltä.

Kokouksessa kuulimme tänään myös nykyisen SAK:n puheenjohtajan Lauri Lylyn puheenvuoron jonka viesti pääasiallisesti oli seuraava :

”SAK on korostanut oikeudenmukaisuutta, sekä keinojen sisällössä että kohdentamisessa. Pitkittyvä ja korkea työttömyys huutaa ratkaisua. Tällä hetkellä yhtä työpaikkaa kohden on kymmenen työtöntä työnhakijaa.
Työllisyyden ja talouden käänteen tekemiseksi työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelivat kilpailukykysopimuksen. Käytännössä kyse on sisäisestä devalvaatiosta, joka on täysin poikkeuksellisesti tehty neuvottelemalla – omin voimin.
Myös muita toimia tarvitaan niin yrityksissä kuin maan hallituksessa investointien ja työllisyyden käänteen tekemiseksi”

Myös istuvan puheenjohtajan viesti on oikea.

Huomenna tiistaina kokouksessa valitaan SAK:lle uusi puheenjohtaja eläkkeelle siirtyvän Lylyn tilalle. Lienee täysin selvää, että valituksi tulee nykyinen JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Tähän johtopäätökseen on tultu johtuen siitä että lähes kaikkien SAK:n ammattiliittojen edustajat ovat pyytäneet Jarkkoa asettumaan ehdolle puheenjohtajan tehtävään. Haastajaa ei ole tästäkään syytä ilmoittautunut, joten valinta on huomenna yksimielinen. Toivotan Jarkolle onnea ja menestystä vaativassa tehtävässään.
On hyvä että keskusjärjestön johtoon saadaan henkilö julkisten työpaikkojen ammattiliitosta.
Tämä antaa tervettä vastapainoa syntyvälle suurelle teollisten alojen ammattiliitolle joka koostuu Metalli, Paperi, Team ja Puuliiton fuusiosta.

Tulevaisuutta tehdään siis huomennakin. Toivon että ratkaisut ay-kentässä edistävät jo valmiiksi hyvää järjestäytymisastetta Suomessa. Vain järjestäytymällä me taataan tässä ajassa työntekijöille laadukasta edunvalvontaa!