Työelämän pelisäännöt sisällytettävä toisen asteen koulutukseen!

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisen Kesäduunari-infon päivystäjän mukaan nuoret ei tunne työelämän pelisääntöjä kovinkaan hyvin. Nuorilta on usein hukassa käsitys siitä mikä on liitto ja mitä se tekee. Useinkaan ei tiedetä mikä on työehtosopimus. Työelämän pelisääntöjen peruskäsitteet työajoista ja palkasta ovat outoja.
Työ opettaa. Näin myös uusilla työntekijöillä, niin kesätyöntekijöillä kuin myös nuorella työhön tutustumis-jaksolaisella. Olisi kuitenkin kaikkien osapuolien etu että nuorilla olisi paremmin tiedossa työelämään liittyvät peruskäsitteet. Tämä palvelee molempia osapuolia, työntekijää kuten työnantajaakin. Työpaikoilla ei aina ole sitä järjestökentän ammattilaista, luottamusmiestä opastamassa näissä asioissa. On varmasti paljon pienempiä työpaikkoja, joissa ei ay-edustajaa ole lainkaan. Nuoren valmius perusasioihin palvelee varmasti myös valveutunutta työnantajaa, sekä tietysti työntekijää niissä valitettavissa tapauksissa joissa työnantaja joko tahallisesti tai tahattomasti laiminlyö esimerkiksi jo työlakeihin liittyviä lainpykäliä.

Ammattiliitoillakin toki on vastuunsa siitä, että esimerkiksi ammattiin koulutettavien luona käydään antamassa infoa ainakin järjestäytymismahdollisuudesta ja sen merkityksestä. Tiedän että joidenkin liittojen kautta tämä asia on kohtuullisen hyvin hoidossa. Esimerkiksi Metalliliiton edustaja paikoin tekee käyntejä metallialan koulutuksessa olevien luokse. Paperiliittolainen luottamusmies teki myös taannoin käyntejä Varkauden paperi- ja prosessikoulutettavien luokse Varkauden silloisessa ammattioppilaitoksessa. Ammattiliittojen tulisikin tehdä kattava kartoitus siitä, miten eri alojen ammatillisissa koulutuksissa olevia kohdataan, vai kohdataanko ollenkaan?
Tällä viikolla työpaikallamme kiireapulaisena olleita nuorempia työntekijöitä jututtaessa ilmeni, että esimerkiksi autonasentajan koulutuksessa olevien luona, ei kolmen vuoden aikana käynyt ketään työelämän asiantuntijaa. Nämä kaksi varsin ahkeraa työntekijää kuitenkin sain ohjattua oikeille poluille ja molemmat liittyivät omien alojensa ammattiliittojen jäseniksi. Päivän hyvä työ tuli siis tehtyä.

Miten saamme varmistettua sen, että mahdollisimman kattavasti saisimme parannettua työelämän peruskäsitteitä nuorille ja mitä on tehtävissä, jotta nuorten tulevaisuuden toivojen työelämän käsitteet ja säännöt on ns.hanskassa? Yksinkertainen ratkaisu tähän on se, että toisen asteen koulutuksessa tämä sisällytetään kattavasti opinto-ohjelmaan. Opetus tästä aiheesta voi olla työlakeihin liittyvän perustietouden lisäksi ammattiliittojenkin näkökulmasta työtekijöiden oikeuksiin ja velvoitteisiin liittyvää oppia. Ammattiin valmistuvien ohella myös lukiossa opiskelivien tulisi saada kattavasti oppia aiheesta. Onhan mahdollista, että niin ammatti- kuin lukiokoulutuksenkin kautta nuorista voi tulla myös yrittäjiä aikanaan. Tällöinkään saatu oppi työelämä asioista ei varmasti mene hukkaan. Yhteistyöllä koulutusta tärkeästä aiheesta. Järjestöt ja opinto-ohjelma toisen asteen kopulutuksessa tekemään saumatonta yhteistyötä tulevaisuuden eteen!

Kuvassa olen Paperiliiton liittokokouksessa pitämässä puhetta.

Kommentit

  • Pasi Leinamo

    Tervehdys Timo!

    Lukiossa opetetaan ko. asiat!

  • Timo Suhonen

    Olen kuullut lukiossa tarjottavasta työelämä-opetuksesta. Mielelläni kuulisin, kuinka kattavasta opetuksesta on kyse, ja minkälaista yhteistyötä lukio tekee tässä opetuksessa esimerkiksi järjestöjen kanssa ? Kiitos Pasi kommentistasi.

Kommentointi on suljettu.