Urheilijoiden ammatillinen koulutus päättymässä!

Saamani tiedon mukaan, urheilijoiden toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus on päättymässä!

Opetus ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut urheilun ammatillista koulutusta järjestäville oppilaitoksille, että urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen ei voi tänä vuonna hakea strategiarahoitusta.Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen rahoituksen päättyminen tarkoittaa sitä, että jatkossa urheilun ja opiskelun yhdistäminen toisella asteella onnistuu vain lukio-opinnoissa.
Tilanne on ongelmallinen nuorten urheilijoiden näkökulmasta. Kaikki nuoret urheilijat eivät ole enää yhdenvertaisessa asemassa.
Mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen todella loppuu, ei opiskelun ja urheilun yhdistäminen toisen asteen ammatillisissa opinnoissa ole mahdollista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen myöntämä rahoitus on ollut laadukkaan toiminnan kannalta välttämätöntä.

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen ja laadukas valmentautuminen tulevaisuudessa ammatillisissa oppilaitoksissa on siis päättymässä.
Rahoituksen määrä on ollut 544 000 euroa vuodessa. Lukiokoulutuksessa vastaavan rahoituksen määrä on ollut 2 041 000 euroa vuodessa.
Opiskelijamäärät ovat olleet ammatillisessa koulutuksessa noin 230 uutta opiskelijaa vuodessa, lukiosssa vastaava määrä on ollut noin 750 oppilasta vuodessa.

Ministeriön ilmoittama urheilun ja ammatillisen koulutuksen päättyminen rahoituksellisista syistä on ristiriidassa Liikuntapoliittisen selonteon (2018) kanssa, jossa todetaan:
”Nuorille urheilijoille tulee taata joustavat opintomahdollisuudet toisella asteella. Elinvoimaisesta ja alueellisesti kattavasta urheilulukioverkostosta on pidettävä huolta. Myös urheilupainotteisia ammatillisia oppilaitoksia tarvitaan ja niitä on kehitettävä yhdenvertaisesti urheilulukioiden kanssa. ( Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s 22)”

Riittävä ja ennakoitava rahoitus urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tulisi varmistaa perusrahoituksella.
Mikäli haluamme, että Suomesta nousee tulevaisuudessa huippu-urheilijoita jotka ovat saaneet myös laadukkaan valmennuksen ja urheilun tukemisen lisäksi ammatillisen koulutuksen, on tämä asia varmistettava turvaamalla rahoitus.
Lopulta emme puhu kustannuksellisesti kovinkaan suurista rahoista, mutta tulevaisuuden menestyjille tämä olisi erittäin tärkeä teko.
Meidän ei pidä suostua nykyhallituksen päätökseen, jossa riskeerataan tulevaisuuden urheilulahjakkuuksien kehittymisen ja menestymisen mahdollisuudet!

Kommentit

  • E-sport

    Kysymys kuuluu, onko tavallinen nuori yhdenvertainen lahjakkaan urheilevan nuoren kanssa?
    Saako ei urheileva nuori tasavertaisen kohtelun urheilevan nuoren kanssa?
    Enemmän vaikuttaa, että ministeriö nimenomaan haluaa saada aikaan tasa-arvoa, tämä ei tietysti demarille käy!

Kommentointi on suljettu.