Varkauden ilmataistelu!

Varkaudesta ei ole lennetty 2014 ja 2015 aikana säännöllistä matkustajaliikennettä lainkaan. Lennot loppuivat 31.12.2013. Aiemmin voimassa olevaa lentoliikennesopimusta rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö sekä Varkauden kaupunki. Syy valitettavalle lentoliikenteen loppumiselle oli selkeä. Varkauden kaupunki ei hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön hankintapäätöksen mukaista ostoliikennejärjestelyä vuosille 2014-2015 koska kustannukset Varkaudelle olivat nousseet liian suuriksi. Puhuttiin jo lähes miljoonan euron kustannuksista pelkästään Varkauden kaupungille. Samoin lentojen aikataulut eivät palvelleet tarkoitustaan. Kansainvälisille jatkolennoille Varkaus – Helsinki lennolta ei päässyt jouhevasti. Varkaudesta olisi ollut varmasti tarvetta päästä nopeasti muualle Eurooppaan. Tämä olisi palvellut juuri suurten kansainvälisten teknologia- ja metsäteollisuusyritystenkin henkilöstöä. Tavoitettavuus toimivien lentojen osalta olisi kiistatta ollut Varkauden etu. Realismia oli kuitenkin se, että kun aikataulut ei toimineet ja kustannus vaikeassa taloustilanteessa oli ylittänyt kipukynnyksen, Varkaus ei esittänyt enää vuoden 2014 talousarviossaan määrärahaa lentoliikenteelle edellä mainituista syistä.

Eduskunta on päättänyt selvittää liikenne ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön ja yritysten kanssa toimenpiteitä joilla luotaisiin edellytykset kotimaan kenttien lentoliikenteen kehittämiseksi. Varkaus on ollut näissä neuvotteluissa mukana Varkauden kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti (KV 15.12.2014) Tämän selvitystyön piti ymmärtääkseni tukea juuri sitä tavoitetta, että Varkaudesta käynnistettäisiin uudestaan lennot Helsinkiin paremmilla aikatauluilla sekä kustannuksiltaan edullisemmin kuin aiempina vuosina. Tämä selvitystyö ei toistaiseksi ole tuonut mitään uutta tietoa siitä että tavoite toteutuisi. Lentoliikenteen käynnistymisen osalta Varkaudessa olemme edelleen vapaassa pudotuksessa, valitettavasti.

Käynnissä on tällä hetkellä Varkauden ilmataistelu. Taistelu mahdotonta vastaan. Liikennelentojen järjestäjät eivät ole osoittaneet suurtakaan mielenkiintoa siihen että halukkuutta olisi aidosti Varkaudesta käynnistää lennot uudestaan. Syy tähän lienee se että Varkaus on laittanut ns.piikin kiinni lentoliikenteen kustannusten osalta. Kaupunki  on tehnyt kovasti töitä aiempien  vuosien alijäämien kattamiseksi. Tämänkään vuoksi Varkaus ei voi lyödä rahaa pöytään ennenkuin valtuuston päätöksen mukaiset edellytykset on selvitetty. Ilmataistelussa on siis menossa asemasota. Ilmataistelussa käytäneen viimeinen ratkaiseva yhteenotto Varkauden talousarvio 2016 – yhteydessä. Tällöin päätettäneen siitä osoitetaanko lentoliikenteen tukemiseen euroja. Päättäjissä on varmasti puolesta ja vastaan lentoliikenteen tukemisen osalta. Mielestäni tässä asiassa pitäisi muistaa edelleen realiteetit. Erittäin todennäköistä on että jos Varkauden lentokentältä nousee ensimmäistäkään konetta, tulenee se maksamaan kaupungille 1 – 1,5 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi olen henkilökohtaisesti varautunut siihen että käytetään jatkossakin lähintä toimivaa kentää. Kuopion kenttä on oman kentän puutteen vuoksikin tarjonnut kohtalaisen hyvän vaihtoehdon Varkautelaisille lentoliikenne matkustajille kahden vuoden ajan.

Puhuttaessa Varkauden talousalueen saavutettavuudesta realiteetit huomioiden on helppo ymmärtää yritysjohtajien vetoomus valtatie 5:n parantamistyön jatkamiseksi.
”Koko kansantaloudelle tärkeän vienti- ja matkailutulon hankkiminen edellyttää, että itäisen Suomen keskeisin väylä vetää ongelmitta ympärivuotisesti molempiin suuntiin.” Vetoomuksen mukaan Viitostien rooli on elinkeinoelämän saavutettavuudelle ja kilpailukyvylle kiistaton. Vetoomuksen on allekirjoittanut SOK:n pääjohtaja, Kesko Oyj:n pääjohtaja, Stora Enson talousjohtaja, Yara Suomi Oy:n toimitusjohtaja sekä Vuokatin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja. Tähän on tyytyminen Varkaudessakin. Viitostien kehitys ja parantaminen tukee alueen elinkeinoelämää tasaisesti. Ja onhan meillä jo nyt hyvin toimiva valaistu tie ohituskaistoineen sinne Kuopion lentokentälle, lentoja tarvitseville. Tämän kahden vuoden ajan Varkauden kentän ollessa kylmänä, teollisuus on Varkauteen investoinut liki 300:lla miljoonalla eurolla. On siis uskottava siihen että elämä jatkuu ilman omaakin lentokentää. Jos ja kun ei mitään mullistavaa ja yllättävää tapahdu lentojen tarjoamisen ja kustannusten osalta, on aika irroittaa letkut saattopotilaasta ja katsoa luottaen tulevaisuuteen.