VVO & Ay-liike käsi kädessä tulosta tekemässä!

On kohistu jo jonkin aikaa VVO-asuntosijoitusyhtiön voitollisista vuosista.

VVO-yhtiön voittoihin ja siihen liittyvien osinkojen jaosta on puhuttu, syystäkin paljon.
Konsernilla on suomen vuokramarkkinoilta hallussa yhteensä 4,4 % kaikkaan 800 000 tuhannesta vuokra-asunnosta eli 32 000 asuntoa.
VVO- ilmoittaa keskineliövuokraksi 14,30 euroa/neliö.

Työllistävä vaikutus tällä on kaikkiaan yli 300:n kiinteistö- ja asumisen ammattilaisen osalta.
Konsernin asunto-omaisuuden käypä arvo oli vuonna 2014 3,6 miljardia euroa. 2015 3,9 miljardia euroa.
Liikevaihdon ilmoitetaan olleen 370 miljoonaa euroa vuonna 2015.
”Jakokelpoisesta tuloksesta jaettiin osinkoina viisi euroa osakkeelta eli yhteensä 37 miljoonaa euroa.” kerrotaan ammattiliitto Pron, sivuilla olleessa jutussa koskien VVO:ta.

”Uudistuotantoon, ostoihin ja asuntokannan korjaamiseen käytettiin yli 250 miljoonaa euroa. VVO-konserni on investoinut viiden vuoden aikana 1,5 miljardia euroa markkinaehtoisen vuokra-asuntotarjonnan kasvattamiseen. Investoinnit työllistävät rakennusalalla ja uudistuotannolla on valtiolle satojen miljoonien positiivinen verovaikutus.”

Vuokra-asuntokonserni VVO:n tekemä tulos ja maksettavat osingot ovat luonnollisesti nostattaneet kohua siksikin, että ay-liike on joidenkin liittojen kautta mukana liiketoiminnassa osakkeen omistajina. Esimerkiksi juuri Pro-ammattiliitto omistaa osakkeista 7,5 %.
Vahvoja kommentteja on tullut varsinkin työnantajapuolen edustajilta tai heitä lähellä olevilta toimijoilta.
Yksi kovaäänisimmistä on ollut kansanedustaja Harry Harkimo.
Hjallis kirjoitti jo 2015 Savon Sanomien blogin aiheesta jossa hän nosti ay-liikkeen seipään nokkaan maininnalla ”AY-liike kuppaa valtiolta verorahoja”
Harkimon näkökulma on toisaalta ymmärrettävä, kun puhutaan ay-liikeen roolista ja toimintatavoista. Itsekin ay-toimijana olen ollut useaan otteeseen arvostelemassa johtajien kohtuuttomia palkkoja ja palkkioita. Ja nyt tilanne jossa ammattiliitot ovat olleet osaomistajina hyväksymässä esimerkiksi VVO- konsernin johtajan vuosipalkkaa, herättää tietysti ristiriitaisia tunteita.

Toisaalta Harkimon kommentit liittyen VVO:n ja Ay-liikkeen yhteiseen liiketoimintaan herättää myös ihmetystä.
Kivenkova yrittäjä, businesmies henkeen ja vereen on arvostelemassa toimivan konsernin, ilmeisen kannattavaa liiketoimintaa.
Harkimon jos kenen voisi kuvitella arvostavan liiketoimintaa joka tekee vuositasolla kovaa tulosta.
Tuloksen teon ohella VVO on myös merkittävä valtakunnallinen kiinteistö, asumis- ja rakentamisen kokonaisuutta hallitseva edustaja.
Jos ja kun Harkimon sanansäilä kohdistuu todellisuudessa vain siihen, että ay-liike on mukana sijoitustoiminnassa on arvostelu varsin puolueellista.

Hänen huoli hyvässä taloudellisessa asemassa olevasta ay-liikkeestä on kenties suurempi kuin se, että valtio maksaa asumistukien kautta ison osan asumiskustannuksista.

Aikanaan Diili – ohjelmassa Hjallis profiloitui vahvana johtajana, ”tulos tai ulos” mentaliteettia noudattaen.
Taisipa joku urheiluseurakin noudattaa näitä oppeja?
Nyt profiili kallistuukin huolestuneeseen oikeudenmukaisuutta kaipaavaan kansalaiseen? Hjalliksen huoli voi toki olla aiheellista siltä puolelta katsottuna mistä hän asiaa katsoo.

Ammattiliitot tarjoavat tuloksestaan jäsenpalvelua, työsuhdeneuvontaa, oikeusapua ja kyllä, tuloksesta ohjautuu ns.lakkokassaan varoja.

Ilman miekkojen ja kilpien kalistelua on rehellisesti pohdittava kun katsoo työmarkkinoita ja maan hallituksen siihen liittyvää tavoitetta, että olen ehdottomasti sitä mieltä että liittojen onkin hyvän jäsenpalvelujen ohella varauduttava taloudellisesti siihen ainoaan vaikuttavaan toimenpiteeseen johon vain äärimmäisessä tilanteessa saatetaan joutua.
Lakkokassan onkin tältä osin oltava kunnossa, toivon mukaan kaikilla liitoilla.

Toki tässä on todettava että VVO:n osalta myös odotan sitä, että asuntojen vuokratasoa tarkasteltaisiin kriittisesti siten että ainakaan korotuspaineita ei olisi hyvässä tuloksessa purjehtivan konsernin hallituksen pöydän ääressä!