Idensalmi

”Miksi Iisalmella on myös ruotsinkielinen nimi?” ( Veikko Virtanen, Savon Sanomat 6.6.2022 ). Veikko vastaa perusteellisesti  viitaten myös  Kiuruvedellä syntyneen nimistöntutkijan, filosofian tohtori Sirkka Paikkalan tutkimuksiin ja muihin lähteisiin,  Iisalmen nimen juurista, mukaan luettuna saamelaisten Savoon jättämiin jälkiin. Sirkka Paikkala näyttää  tulleen siihen johtopäätökseen, että Iisalmi on alkujaan  ollut nykyisen Kirkonsalmen nimi, eli  Koljonvirran alajuoksulta Poroveteen virtaavan salmen nimi, joka on sittemmin  rantautunut  paikkakunnan nimeksi.

Kirjailija, toimittaja , opettaja Santeri Rissanen on suomentanut Iisalmen kirkko-ja hallintopitäjän perustamiskirjeen vuodelta 1627,  joka alkaa seuraavasti:

– ”Me Kustaa Aadolf, Jumalan armosta Ruotsin, Götan ja Venden kuningas, Suomen suuriruhtinas, Viron ja Karjalan herttua, Inkerinmaan herra, teemme tiettäväksi, että koska Viipurin piispa on määrännyt Iisalmeen erikoisen kirkkopitäjän ja kirkon ja lohkaissut siihen Kuopion kirkosta Vähässä-Savossa  kaksisataa manttaalia… Tukholmassa 15 päivänä helmikuuta 1627. Kustaa Aadolf. Vidi J. Falk.” ( Santeri Rissanen,  Iisalmen entisen pitäjän historia, Pohjois-Savon Kirjapaino Osakeyhtiö, Kuopio 1927 ).

Ruotsin kuninkaan ruotsinkielinen kirje alkaa seuraavasti:

–  ”Wij Gustaff Adolph medh Guds Nådhe Swerighes  Göthes och Vendes Konung, Stoorfurste till Finlandh, Hertig uthj Estlandh och Carelen, herre uthöfwer Ingermannelandh, göre witterligit, att effter Biskopen i Wijborgh hafwer förordnatt, dett en serdeles Prestegiäld och Kyrckie uthj IDENSALMI wara skall och der till afdeelt ifron Cuopio Kyrckia i Ljill Safvolax Tuhundrade manthall… Datum Stockholm d. 15 de Februarij Anno 1627. Gustavus Adolphus. ( L.S. ) Vidi J. Falk.”

Kirjeen jatkuessa Idensalmi on kirjoitettu myös asussa JDENSALMi.

Suomen sodan 1808 aikana prikaatinpäällikkö  Sandelsin suomalaisen prikaatin kenttämittausupseeri  Johan Jacob Burman ( 1771 – 1824 ) on kirjoittanut piirtämiinsä karttoihin Iisalmen sekä ruotsinkielisenä että suomenkielisenä:

–  ”Svenskarnas förläggning i trakten IISALMI den 7.-26. oktober 1808.”

– ” VI Karta öfver IDENSALMI PASS samt den vid Wirta bro förefallna affär den 27  Oktober 1808.”

Kenraaliluutnantti Tutshkovin  armeijakunnan karttoihin Iisalmi on kirjoitettu seuraavasti:

–  Iisalmen kirkko on kartassa  ”K. IDENSALMI”

– Nykyisen Kirkonsalmen kohdalla taistelukartassa  on ”IDENJÄRVI”

Koljonvirralla 27.10.1808 kaatuneen kenraaliluutnantti, ruhtinas Mihail Petrovitsh Dolgorukin ( 1780 – 1808 ) hautamuistomerkissä, marmoria ja kullattua pronssia, Pietarissa, Pyhän Aleksanteri Nevskin luostarissa, Marian ilmestyskirkossa, Idensalmi on kirjoitettu asussa INDESALMI – kaatui  ”INDESALMEN taistelussa ruotsalaisia vastaan…” Sama virheellinen asu on Koljonvirralla 1808 taistelleen pataljoonanadjutantin, runoilija Konstantin Nikolajevitsh Batjushkovin ( 1787 – 1855 ) kirjerunossa vuodelta 1810: -”Muistatko, kasvatti kunnian, INDESALMEN?  Kauhean yön?”

Maineikkaan Iisalmen  nimellä on monta asua.