Keskiviikkona 214 vuotta sitten

Kenraaliluutnantti Tutshkovin armeijakunnan päiväkirja 19.10.1808: ”Kapteeni Thesleff 2 on lähetetty ruotsalaiseen päämajaan keskeyttämään solmittu aselepo.” ( Venäjän Federaation sotahistoriallinen arkisto, Pääesikunnan sotatieteellinen arkisto, Moskova, suom., Juri Shikalov ).

Tutshkovin adjutantti, kenttämittausupseeri  Thesleff ratsasti Ollikkalasta eli Lapinlahdelta  Savojärven kylästä Iisalmelle, Ulmalan ja Paloisten kyliin, Paloisvirran yli,  Lohtajan aselepolinjalle Kustaa Aadolfin kirkolle , edelleen Koljonvirran sillasta yli Kauppilan ja Linnan kyliin  ja lopulta prikaatinpäällikkö Johan August Sandelsin 4. suomalaisen prikaatin esikuntaan Fredriksdalin kartanolle ( nykyiselle Pölkkyinniemelle ), Iijärven länsirannalle.

Thesleffin kiidättämä kirje sisälsi seuraavan ilmoituksen ( Bulletiner, 1812 ):

– ”Saatuani komentavan kenraalin, kreivi Buxhövdenin käskyn sanoa irti aselepo, joka oli tehty Ruotsin ja Venäjän pohjoisten armeijoiden kesken saan minä täten ilmoittaa Teille, Herra Prikaatinpäällikkö, että tästä kahdeksan päivän kuluttua klo 1 i.p. vihollisuudet alkavat uudelleen; mistä minun, sopimuksen mukaan, on täytynyt ilmoittaa Ruotsin armeijalle. Minulla on kunnia olla mitä suurimmalla kunnioituksella y.m.,

Tutshkov,

Kenraaliluutnantti y.m.

Savojärven esikunta, Keskiviikkona lokakuun 7 / 19 päivänä1808.”

Samana päivänä 19.10.1808  klo  5.30 i.p. saapui Karjalan eli Sortavalan osaston komentajalle, ”Herra Kenraaliadjutantille ja Ritarille Ruhtinas Dolgorukille”, Toivalan Rissalanrantaan  , seuraava kenraali Tutshkovin ilmoitus: ”Minä sain tänä päivänä Herra Suomen Armeijan Ylipäälliköltä käskyn siitä, että vihollisen kanssa tehty aselepo loppuu kahdeksan päivän kuluttua huomisesta puolestapäivästä.”

Alettiin aselepolinjan molemmin puolin valmistautua kuumeisesti ”Suomen viimeiseen taisteluun”  ( ”Finlands sista strid” ) –  kuten elokuun 13 päivänä 1885 entisessä Fredriksdalissa  paljastetun Sandelsin patsaan luona puhuttiin –  eli Koljonvirran taisteluun, joka alkoi torstaina lokakuun 15 /  27 päivänä 1808 tasan klo 12.

Viipurissa syntynyt ja Viipurissa kuollut kapteeni, sittemmin kenraaliluutnantti, Suomen suuriruhtinaskunnan  kenraalikuvernöörin apulainen, Helsingin Aleksanterin-Yliopiston varakansleri ym., ym., Alexander Amatus Thesleff ( 1778 – 1847 ) , lepää Viipurissa Lepolan hautausmaalla.