Keskuudessamme vielä 493 sotainvalidia

Suomessa oli viime vuoden lopussa vielä 493 sotainvalidia; Sotainvalidien Veljesliitossa oli 3 110 puolisojäsentä, joista puolisoita oli 109 ja leskiä 3001 ( Marja Kivilompolo, Sotainvalidi -lehti 1 / 2023 ).

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon ja Suur-Savon piirien yhteinen toiminnanjohtaja Katariina Kuurola kirjoittaa Pohjois-Savon vuodesta 2023:

– ”Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 26 ja puolisojäseniä yhteensä 149… Piiri päättää toimintansa purkautumisesta tulevassa vuosikokouksessa. Perinneaikaan siirtymisen valmisteluja jatketaan. Piirin toimistosihteeri ANNE OKSMAN jäi eläkkeelle tammikuussa. Hän toimi tehtävässään piiritoimistossa kahdeksan vuotta ja kahdeksan kuukautta. Suuri ja lämmin kiitos Annelle erinomaisesta työstä, yhteistyöstä ja työtoveruudesta! Piirin puheenjohtaja HEIKKI LAHTELA ojensi kukat eläkkeelle jäävälle Anne Oksmanille. ”

Lämpimät kiitokset Anne Sinulle myös täältä Saimaan latvavesiltä Iisalmelta ja Ylä-Savosta!

Suur-Savon piirissä on vielä 11 sotainvalidia ja 155 puolisojäsentä. Pohjois-Karjalassa on 46 ja Kainuussa 39 sotainvalidijäsentä.

Kuluvana vuonna Suomessa toimii  12 sotainvalidipiiriä, joissa  yhteensä 38 osastoa.

Iisalmelainen sotainvalidi, maanviljelijä AHTI VEIKKO LAPPETELÄINEN täyttää sunnuntaina maaliskuun 5 päivänä 2023 Iisalmessa, Satamakadun ja Riistakadun kulmassa,  103 vuotta.

Kansallista veteraanipäivää 2023 vietetään torstaina huhtikuun 27 päivänä 2023.  Veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla on Turussa, Messu Tuomiokirkossa kello 10, pääjuhla Messukeskuksessa kello 14. Kansallisen veteraanipäivän teema kuuluu seuraavasti:

– ”SOTIEMME OPETUKSET – TULEVAISUUTEMME TURVAKSI – LÄRDOMAR AV VÅRA KRIG – FÖR VÅR FRAMTIDA SÄKERHET” ( Turku Åbo / Sotainvalidi -lehti 1 / 2023 ).