Kirjeitä 19.10.1808 sekä varoitus 27.10.1808

Tiistaina 19.10.1808 venäläisen kenraaliluutnantti Nikolai Aleksejevitsh Tutshkovin esikunta sijaitsi Savojärven kylässä eli Lapinlahdella. Sieltä  Tutshkov  samana päivänä lähetti viipurilaisen adjutanttinsa Thesleffin viemään Lohtajan aseleposopimuksen irtisanomiskirjettä Iisalmelle prikaatinpäällikkö Johan August Sandelsille tämän esikuntaan Fredriksdalin kartanoon. Sitaatti Tutshkovin armeijakunnan päiväkirjasta 19.10.1808: ”Kapteeni Thesleff on lähetetty ruotsalaiseen päämajaan keskeyttämään solmittu aselepo.” Samana päivänä Tutshkov kirjoitti salaisen kirjeen, joka on merkitty saapuneeksi 19. lokakuuta klo 5.30 puolenpäivän jälkeen: ”Herra kenraaliadjutantille ja Ritarille Ruhtinas Dolgorukille. Minä sain tänä päivänä Herra Suomen Armeijan Ylipäälliköltä käskyn siitä, että vihollisen kanssa tehty aselepo on keskeytettävä, joten tämän käskyn mukaan aselepo loppuu kahdeksan päivän kuluttua huomisesta puolesta päivästä.”
Sinä päivänä ruhtinas Mihail Petrovitsh Dolgoruki kirjoitti esikunnastaan Rissalanrannasta  Tenginskin musketöörirykmentin komentajalle kenraalimajuri Jershoville sekä Navaginskin musketöörirykmentin komentajalle kenraalimajuri Arsenjeville: ”Suomen armeijan ylipäällikön määräyksen seurauksena, josta minulle ilmoitti kenraaliluutnantti Tutshkov, vihollisen kanssa solmittu aselepo on keskeytetty tänä päivänä klo 1 puolenpäivän jälkeen, joten sotatoimet alkavat 8 päivän kuluttua. ” ( Venäjän federaation keskusarkisto, sotahistoriallinen arkisto sekä pääesikunnan sotatieteellinen arkisto, Moskova,  suom. Juri Shikalov ).
Torstai 27.10.1808 Iisalmella ja Koljonvirralla oli syksyisen kaunis. Hieman ennen puolta päivää  Lohtajan aselepolinjalla Iisalmen kirkolla neuvoteltiin, kiisteltiin  ja vertailtiin kelloja. Sandelsin adjutantin Karl Wilhelm  Brusinin kello oli 11.15, ruhtinas Dolgorukin, eversti Berlirin ja kreivi Tolstoin kellot olivat 11.50 .  Dolgorukin adjutantin  kreivi Fedor Ivanovitsh Tolstoin ja kasakoitten ruhtinaan käskystä  aselepolinjalla  ampumat ensimmäiset  laukaukset kajahtivat  tasan  kello 12; Sandelsin vanhempi  kenttämittausupseeri Johan Jakob Burman katsoi Koljonvirralla kelloaan,  se  oli  12.
Sandels oli keskiviikkona 26.10.1808 antamassaan prikaatinkäskyssä kirjoittanut; ”Koska ruotsalaisten ja venäläisten joukkojen kesken tehty aselepo päättyy huomenna kuluvan kuukauden 27 päivänä klo 1 iltapäivällä ja vihollisuudet alkavat jälleen mainittuna aikana, tulee joukkojen heti…” Iisalmella 28.10.1808 päivätyssä  Sandelsin ja Brusinin allekirjoittamassa raportissa ylipäällikkö Klerckerille ilmoitetaan  ” kenraalin adjutantilta paroni von Palenilta,  kenraaliluutnantti ym. ym. Tutshkovin käskystä,  eilen puolelta päivin klo 12 tulleesta varoituksesta   (avertissement ), että vihollisuudet alkaisivat silloin uudelleen”.  ( Bulletiner under kriget emellan Sverige, Ryssland och Danmark åren 1808 och 1809, 1812 ).  Selonteossaan kenraali Klerckerille Sandels kirjoittaa olleensa ”valmiina tähän aikaan, joka oli jo ennakolta määrätty,  ottamaan vastaan  hyökkäyksen…”