Kohti Koljonvirtaa 210 vuotta sitten

Lohtajan aselevon aikana  Iisalmen kirkko oli puolueettomalla kohdalla. Aselepoviikkoina lokakuussa 1808 prikaatinpäällikkö Johan August Sandelsin suomalainen prikaati majaili hajautettuna  kirkon pohjoispuolella, kirkon ja Pulkkilan välillä, Iisalmen pappilassa, Viitaalla,  Koljonvirralla, Lapinniemellä, Fredriksdalin kartanon luona,  Partalassa ja Valkeiskylässä.  Kenraali  Nikolai Aleksejevitsh Tutshkovin venäläinen armeijakunta oli Iisalmen kirkon eteläpuolella, kirkon ja Sortavalan välillä,   Paloisilla , Ulmalan ja  Taipaleen kylissä, Toivalassa  , Rissalanrannassa ja Joensuussa.

Kalajoelta marssi päämajan käskystä  eversti Gustaf Aminoffin kolonna Salahmille ja Vieremälle liittyäkseen Sandelsin joukkoihin, osaston  mukana kulki myös Iisalmen komppania.  Aselepolinjan eteläpuolellakin  tapahtui.  Seuraavat merkinnät ovat Tutshkovin armeijakunnan päiväkirjasta ( Venäjän federaation sotahistoriallinen ja sotatieteellinen arkisto, Moskova, suom. Juri Shikalov ):

17.10.1808   ”Aliluutnantti Markevitsh ja Räävelin ( Tallinnan )musketöörirykmentin komppania on lähetetty selvittämään teitä ja katsomaan, onko olemassa mahdollinen suora yhteys Kreivi Kamenskin armeijakunnan kanssa ruotsalaisen Vieremän kylän lähellä sijaitsevien vartiopaikkojen ohitse. Hän on tehtävänsä suorittanut ja on saanut tietoja, että mitään teitä ei ole, paitsi pikkupolkuja, jotka kulkevat lähes läpikulkemattomien soiden yli ja ympäriinsä  on järviä.”

18.10.1808   ”Salainen. Saapunut 19. lokakuuta, klo  5.30  puolenpäivän jälkeen

Kenraaliadjutantille ja Ritarille Ruhtinas Dolgorukille

Minä sain tänä päivänä Herra Suomen Armeijan Ylipäälliköltä käskyn siitä, että vihollisen kanssa tehty aselepo on keskeytettävä, joten tämän käskyn mukaan aselepo loppuu kahdeksan päivän kuluttua huomisesta puolestapäivästä. Herra Sotaministeri käski minun määrätä etujoukon komennon Teille, Teidän Ylhäisyytenne, joten teen sen mielihyvin ja ehdotan Teille että etujoukko vahvistetaan koko Teidän joukollanne lokakuun 25. päivään mennessä, paitsi yhden eskadroonan liettualaisia rakuunoita täytyy jäädä Toivolaan ja sen lähialueelle. Jos Teidän Ylhäisyytenne ei saa Joensuusta muonavaroja kymmeneksi päiväksi 25. päivän jälkeen, niin siinä tapauksessa toivon, että siihen mennessä Toivolaan tuodaan jauhot, ja Te voitte käskeä rykmenttienne ottaa niistä kymmenelle päivälle tarpeellinen määrä.

Kenraaliluutnantti Tutshkov

Numero 601

Lokakuun 18. päivänä vuonna 1808,  Savojärven kylässä.”

( J.P. / Huom.: Suomen sodassa 1808 – 1809 sotivat  vastakkain  kaksi ”SUOMEN ARMEIJAA”, ruotsalainen Kuninkaallinen Suomen Armeija ja venäläinen  Keisarillinen Suomen Armeija. Lokakuun 19 päivänä 1808 ruhtinas Mihail Petrovitsh Dolgorukin esikunta sijaitsi vielä Rissalanrannassa; eversti Sandelsin esikunta oli Koljonvirran luoteispuolella Fredriksdalin kartanossa ).

19.10.1808   ”Kapteeni Thesleff 2. on lähetetty ruotsalaiseen esikuntaan keskeyttämään solmittu aselepo.”