Ratkaisujen Suomi ja Ylä-Savo

Ratkaisujen Suomi -hallitusohjelma on liitteineen ja taustapapereineen laaja asiakirja. Se sisältää yhdessä rakennetun vision Suomesta vuonna 2025. Tilannekuvaan on kirjoitettu Turvallinen Suomi, Uudistuva Suomi, Kestävän talouden Suomi ja Suomi osana Eurooppaa.  ”Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen.” Luin uudelleen tuon ”koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen” ja ajattelin, että olisiko siinä tuoreen hallitusohjelman se jokin. Innostuin ja kiiruhdin lukemaan kymmeniä sivuja huolellisesti, hymähtäen itselleni, lukiessani rivejä ja rivien välejä Ylä-Savon kehittämisen kannalta kuin olisin yhä  Ylä-Savon Talousalueen Liiton toiminnanjohtaja.
Vanhana perinteisen hiihtäjänä iloitsen  hallituksen ”Liikutaan tunti päivässä” -hankkeesta, Liikkuva koulu -hankkeesta tulee valtakunnallinen.  Jäin ajattelemaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia. ”Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.” Ylä-Savon tulevaisuuden kannalta opetus-ja kulttuuriministeri on tärkeä yhteistyökumppani. Alueemme ja maakuntamme konsulit valvokoot. Uusi opetus-ja kulttuuriministeri on Forssan  Sanni Grahn-Laasonen, joka kannattaa niin pian kuin mahdollista kutsua Ylä-Savoon tutustumaan koko koulutustarjontaamme  ja samalla kertomaan, mitä hallituksen koulureformit tarkoittavat  talousalueemme    peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen  ja  lopulta kaikkien opiskelumahdollisuuksiemme  kannalta.  Kansanedustaja Markku Eestilä on varmaankin jo hoitamassa asiaa. Myös kansanedustaja  Hannakaisa Heikkinen voi olla asiassa nopea ja  aktiivinen toimiessaan Itä-Suomen kansanedustajien yhteistyöpuheenjohtajana. Näissä asioissa kaikki edustajamme ovat välttämättömiä kumppaneita.
Halosten Museosäätiön hallituksen jäsenenä ilahduin siitä, että ”parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta ja tunnistetaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet aiempaa paremmin”.  Opetus-ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on meille myös tässä katsannossa jatkossa  mieluinen ja  merkittävä  yhteistyökumppani, onhan opetus-ja kulttuuriministeriö myöntänyt   Halosten Museosäätiölle hienosti avustusta 900 000 euroa pian käynnistyvään Taidemuseo Eemilin peruskorjaus -ja laajennustyöhön 2015-2016.
”Tiet ja väylät kuntoon, 600 miljoonaa euroa lisää perusväylänpitoon, satsaamme uusiutuvaan bioenergiaan, puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä.” Hyvä niin, oikein hyvä,  tässäkin savotassa varhainen lintu löytää madon.  Valtioneuvoston työnjaossa uusi liikenneministeri saa hoitaakseen myös ympäristöministerin työt. Ympäristö-ja liikenneministerin asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat muutenkin vahvat, sillä hän toimii tiiviissä koordinaatioyhteistyössä pääministerin kanssa, raportoiden suoraan pääministeri Juha Sipilälle.  Onko uusi  ympäristö-ja liikenneministeri Kirman Seppo Kääriäinen , Pohjois-Karjalan Anu Vehviläinen, joka hänkin tuntee Ylä-Savon olot hyvin,   kuka hän onkin, hänet on paikallaan kutsua vieraaksemme jo tämän sulan aikana, yhteistyössä Pohjois-Savon Liiton Jussi Huttusen sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen Kari Virrannan ja Petri Keräsen kanssa. Pohjois-Savon ja Ylä-Savon liikenneyhteyksien parantamisessa saavutetaan parhaat ja nopeimmat tulokset yhdistämällä voimat myös Pohjois- Karjalan, Kainuun ja Kalajokilaakson  sekä Etelä-Savon kanssa, Sinisen tien osalta myös Keski-Suomen kanssa.  Pääministeri Juha Sipilä on kutsuttu 63. Ylä-Savon Maakuntajuhlien juhlapuhujaksi  Mansikkaniemen pääjuhlaan sunnuntaina 28.6.2015, toivoaksemme  pääministeri ehtii ja pääsee vieraaksemme, ymmärrettävistä kiireistään huolimatta.  Ylä-Savon asioiden tunnettuuden ja edistymisen kannalta olisi hyvä, että kaikki valtioneuvoston jäsenet vierailisivat  Ylä-Savossa seuraavan hallituskauden aikana.