Sotainvalidien Veljesliitto 80

Suomen sodissa 1939 – 1945 haavoittui 200 000 suomalaista miestä ja naista. Pysyvästi vammautuneita eli  sotainvalideja oli 96 000. Kuluvana vuonna keskuudessamme on 1000  sotainvalidia, naisjäseniä  vajaat 200, puoliso -ja leskijäseniä 5000.

Sotainvalidien keski-ikä on 95 vuotta.

Nyt elokuussa  ilmestyi Sotainvalidilehden 80 -vuotisjuhlanumero 2020 : ”Sotainvalidi – Krigsinvaliden  80. Sodassa vammautuneiden tukena 80 vuotta.” ( www.sotainvalidit.fi ).  Lehden päätoimittaja on Markku Honkasalo, toimitussihteeri on Marja Kivilompolo, ulkoasu ja taitto Saana Kivilompolo, kannen kuva Jaani Föhr, paino: Punamusta Oy/ Forssa 2020.  ENSIMMÄINEN SOTAINVALIIDI  -lehti ilmestyi lokakuussa 1940. Näytenumeron päätoimittaja oli everstiluutnantti Matti Tiiainen. Kannessa on valokuva Veljesliiton kunniapuheenjohtajasta sotamarsalkka Mannerheimista, rinnalla sitaatti hänen puheestaan Jyväskylässä elokuun 18 päivänä 1940, jolloin Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin:

”Voittakaa kaikki vaikeutenne, pysykää lujina ja näyttäkää maailmalle sodassa jo näyttämänne ihmeen lisäksi uusi, se mihin suomalainen sotilas invaliidinakin pystyy.”

18. elokuuta on kansallinen merkkipäivä, Sotainvalidipäivä.

80 -vuotisjuhlanumero 2020 sisältää Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen, josta seuraava viesti:

”Naisilla oli tärkeä rooli sodan aikaisessa Suomessa ja sotien jälkeen moni toimi puolisonsa hoitajana. Puolisot ovat olleet sotainvalidiyhteisön toiminnassa aktiivisia toimijoita ja näin on yhä edelleen. Sotainvalidiyhteisössä hekin ovat saaneet toisistaan vertaistukea.”

Vanhat mustavalkoiset valokuvat ja kuvatekstit puhuttelevat:

”RUNNILLA KESÄLLÄ 1940 kuntoutumassa olleet sotainvalidit panivat Veljesliiton perustamisen alulle.” ”AIVOINVALIDIT muodostivat yhden isoimmista erikoisjäsenyhdistyksistä. Kuvassa annetaan puheopetusta aivovammasairaalassa vuonna 1949.” ”SOTASOKEAT  virkistäytymässä Mustion kartanossa. Kuva: Sotasokeat.” ”Naissotainvalidit Elvi Halonen ja Irja Sirviö esittelevät yhteistyön voimaa, jonka ansiosta KAKSI KÄSIAMPUTOITUA PYSTYY OMPELEMAAN.” ”Sotainvalidi Matti Hänninen ja SOTA EI OLE LEIKKIÄ -video vuonna 1996.”

”Sotien jälkeen Suomessa oli n. 6000 käsi- tai jalka-amputoitua sotainvalidia. Veljesliitto aloitti proteesihuollon kehitystyön ja perusti amputoiduille oman kuntoutuslaitoksen, Kaskisaaren.” (Sotainvalidien Veljesliitto 2019 / Ajasto ).

Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtajat vuodesta 1940 alkaen:

– Matti Tiiainen 1940 – 1941

– Väinö Valve 1941 – 1956

– Jorma Pätiälä 1956 – 1983

– Uki Voutilainen 1983 – 2000

– Veli Matti Huittinen 2000 – 2009

–  Juhani Saari 2009 – 2017

– Marja-Liisa Taipale 2017-

Sotainvalidien Veljesliitto 80 on jäsentensä huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Veljesliiton tunnus on lehväseppeleen ympäröimä KATKENNUT MIEKKA.

 

 

 

Jätä kommentti

*