Suomi 100 – Yhdessä 2017

Iisalmen Peli-Karhujen nimikkoleivokset olivat illalla 23.3.2016  loppuneet Kahvila Hillasta, sensijaan muita suussa sulavia oli tarjolla runsaasti. Lisäksi kahvila oli täynnä tiedonjanoista väkeä Iisalmelta ja Ylä-Savosta, Pohjois-Savon Liiton tiedottajan Jari Sihvosen kertoessa Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuoden 2017 valmisteluista. Juhlavuoden kansallista ohjelmaa kokoaa valtioneuvoston kanslia. Juhlavuoden alueverkostossa toimivat maamme maakuntien 19 liittoa mukaan luettuna Pohjois-Savon Liitto sekä seuraavat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Pohjois-Savon aluekoordinaattori Jari Sihvonen on maaliskuun aikana kysellyt Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa, ”mitä sinä teet, kun Suomi täyttää sata”. ”Mitä kivaa voisimme tehdä yhdessä?” Kansallisen juhlavuoden pääteema on ”Yhdessä”. Valmistelussa korostuvat kansalaisyhteiskunnan merkitys ja luovuuden voima. Ylä-Savossa voisimme kunnostautua myös  alueellisessa yhteistyössä.
Yhdessä 2017 painopisteitä ovat Suomen 100 vuotta, Suomi nyt ja Suomi tulevaisuudessa. Pohjois-Savossa 100 -hankkeita ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan seuraavien näkökohtien pohjalta: -Savolaisuus, saatavuus – Uudet traditiot – Osallistavuus, omaperäisyys – Medianäkyvyys mukaan luettuna sosiaalinen media – Innovatiivisuus. Maakuntamme ohjausryhmään kuuluu neljä miestä ja neljä naista, mm. toimitusjohtaja Ismo Apell ja kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin-Kainulainen.
Toimenpidealueita ovat Yhteiset hetket 2017, Suomalainen identiteetti ja maisema, Suomi maailmassa, Tulevaisuuden teot ja tekijät, Valtiolliset juhlat, Itsenäisen Suomen synty  ja kehitys, Lahjat satavuotiaalle ja Suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet. Juhlavuoden ohjelmasta innostuin varsinkin  seuraavista hankkeista:

  • Sata koulua. Suomalaiset koulut kautta maan kokeilevat uusia tapoja opettaa ja oppia. Yhteistyössä mukana asiantuntijat ympäri maailmaa ( Scool Oy ).
  • Rakkaudesta kotiseutuun. Päivitetään ajatus kotiseudusta ja  kerätään maamme seurantalojen tähtihetket ja tarinat ( Suomen Kotiseutuliitto ).
  • Luonnon päivät. Vuonna 2017 vietetään neljä Luonnon päivä -tapahtumapäivää. Huipentumana Suomen luonnon päivä 26.8.2017.
  • Suomi Finland 100 on savotta, johon meidän kaikkien on yhdessä ja yhteistyössä  mahdollista osallistua. Halosten Museosäätiön Taidemuseo Eemilin avajaiset Lapinlahdella  talvella 2017 ovat vahvoin kansallisin perustein ehdolla valtakunnalliseen ohjelmaan, johon voisi nousta jo idealistalla oleva  kuntien, elinkeinoelämän ja muiden yhteisöjen yhteinen Ylä-Savon  Suomi 100 – tulevaisuus -hanke. Sitten vain ideoimaan ja hommiin, sillä vastaavat talkoot saattavat olla vasta Suomi 200 -ohjelmassa vuonna 2117.