Suuri tulipalo Helluntaina 1894

Viime viikolla kirjoitin SavoBlogeissa  taidemaalari Anna Sahlsténista ja hänen öljyvärimaalauksestaan ”Virran talo 1891”, taiteilijan teokseensa ikuistamasta ”Virran talosta”.

Merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, opettaja, toimittaja, kirjailija, runoilija  ja kansanedustaja Aliina Augusta eli Alli Nissinen ( 1866 – 1926 ) syntyi joulukuun 28 päivänä 1866 Iisalmen maalaiskunnan Ulpasmäessä.  Vuonna 1868 perhe muutti Koljonvirran länsirannalle, Virran taloon, entiseen Kauppilaan. -”Tuo parvi, mi Kauppilass´on otellut, ylivoimia torjuillen, se urhokkaasti on taistellut…” ( J. L. Runeberg,  Sandels, Vänrikki Stoolin tarinat, suom. Paavo Cajander, Otava, Helsinki 1961 ).

Virran taloa alettiin kutsua myös Nissiläksi.

Vuonna 1882 nuori  koululainen Alli Nissinen jäi orvoksi äidistään Magdalena Lappalaisesta.  Reipas ”Virran Alli” palasi isänsä pyynnöstä Virralle  auttamaan maatilan ja talon töissä,  ahertaen  ”Virran emäntänä” noin kolme vuotta. Alli oli myös ”hyvä hevosmies” ja hänestä kasvoi naisten, lasten ja nuorten oikeuksien puolustaja ja edistäjä, eläinsuojelija, luonnonystävä sekä taiteen harrastaja ja lahjoittaja,

Tiistaina toukokuun 22 päivänä 1894 julkaisi kuopiolainen ”Uusi Savo”, vastaavana toimittajana Brofeldtin pappilan poika Pekka Brofeldt, kirjailijanimeltään  Pekka Aho ( 1864 – 1945 ), seuraavan uutisen:

”Kuopiossa, Tiistaina 22 p:nä Toukokuuta. 1894. Iisalmen uutisia. SUURI TULIPALO. Tulen uhriksi joutui wiime sunnuntaina k:lo 1/2 11 ja 1/2  wälillä päiwällä Paavo Nissisen omistama WIRRAN TALO; paloi näet kaksi asuin- ja ulkohuonerakennusta, yhteensä 30 suojaa. Tuli huomattiin ensiksi nawettakartanosta, josta sitä kowa tuuli pian lewitti muihinkin huoneihin niin joutusaan, ettei saatu kuin wähäinen osa irtainta pelastetuksi. Palweluswäen waatteet ja  muut rihkamat paloiwat kaikki. Paloi eläimistäkin 5 hewoista, niistä 1 warsa, 2 sikaa ja 4 wasikkaa. Wahinko on lähemmä 20 tuh. mk. Palanut omaisuus oli wakuutettu halwasta pitäjään paloapuyhtiöstä.”