Tunnustusta Ylä-Savolle

Vanha sanonta ”ilmassa oli historian lehtien havinaa”  piti kirjaimellisesti paikkansa  Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piirin 70 -vuotisjuhlassa Kuopion Musiikkikeskuksessa  tiistaina 21.10.2014. Ulkona puhalteli kolea  syystuuli,  Suomen siniristilippujen lepattaessa.  Musiikkikeskuksessa tunnelma oli lämmin ja ja juhlallinen. Musiikkikeskuksessa kohtasivat aikakaudet ja sukupolvet. Juhlaan jaksaneet veteraanit ja sotainvalidit olivat   yli 90 -vuotiaita,  avustajina toimineet  asevelvolliset, nuoret  miehet ja naiset  ainakin  70 vuotta nuorempia.  Paikalla oli runsaasti veteraanien, miesten ja naisten,   lapsia eli  suuriin ikäluokkiin kuuluvia, meistä  monet  jo eläkkeellä,  palvellen nyt  sotainvalidityössä.
Juhlapuheen piti emerituspiispa Wille Riekkinen, jonka isä oli 70%:n sotainvalidi,  siis  hyvin vaikeasti vammautunut.  Piispa sanoikin  puhuvansa  ”omasta kokemuksestaan”, juoksuttaen  väkevää  puhettaan teemasta ”70 vuotta sitten” – jatkosodan päättymisestä ja Rovaniemen palosta 1944  – suuriin ikäluokkiin , sotien jälkeiseen jälleenrakennuskauteen  ja  omiin vaiheisiinsa   sotainvalidin poikana ja pappina. Venäläinen piiskatykki oli haavoittanut hänen isäänsä, joka oli vuonna 1976 kuollut sotainvalidien hiihtokilpailuissa  Säkylässä.
Sotainvalidien  Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Paavo Jauhiainen kiitti sotainvalidityön tienraivaajia.  Valtakunnallisen Sotainvalidien  Veljesliiton juuret ovat Iisalmen Runnilla,  talvisodan sotainvalidien keskusteluissa kylpylän kesässä 1940.  Veljesliitto viettää 75 -vuotisjuhliaan ensi vuonna.  Sotainvalidien Iisalmen Veljeskodin perustajat tekivät uraauurtavaa työtä.  Sotainvalidien kotiaputyö alkoi Iisalmesta. Paavo Jauhiainen antoi  suuren tunnustuksen  Ylä-Savolle valtakunnallisesti arvokkaasta ja edistyksellisestä  sotainvalidityöstä, kiittäen lämpimästi  Iisalmen työvoimatoimiston emeritustoimistonjohtajaa Jaakko Hynystä ja jo edesmenneitä  kenraali Pentti Syrjää ja kaupunkineuvos  Matti Saastamoista.
Puheissa oli elämän kunnioittamista korostanut sanoma.  Pastori  Reijo Sojakka sanoi  elämän tarkoituksen  olevan  elämä itse.  Paavo Jauhiainen viitaten Paavalin kirjeeseen roomalaisille  kehotti meitä  kutakin  käyttämään saamamme  armolahjat toinen toistemme   palvelemiseen. Wille Riekkinen puhui  henkisten arvojen puolesta; tärkeää on halu elää,  löytää elämälleen tehtävä.