Ukrainan kansalle

Suomen sodissa 1939 – 1945 vammautui pysyvästi 96000 ihmistä. Valtakunnallinen Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin Jyväskylässä elokuun 18 päivänä 1940. Sotainvalidien Perinnejärjestö perustettiin vuonna 1995.

Sotainvalidien Veljesliiton hallituksen puheenjohtaja vuosina 2022 – 2023 on Juha Laikari, hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Lasse  Lehtinen, Heikki Moilanen, Jouko Sipilä, Marja-Liisa Taipale ja Markku Honkasalo. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piirin sekä Veljesliiton  Pohjois-Savon Perinneyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään torstaina  maaliskuun 17 päivänä 2022 Kuopiossa. Veljesliiton Suur-Savon piirin sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina maaliskuun 22 päivänä 2022 Mikkelissä.

Vuoden 2021 lopussa  Suomessa oli elossa 685 sotainvalidia. Puolisojäseniä oli keskuudessamme 3778, joista leskiä 3617 ja puolisoita 161. Pohjois-Savon piirissä oli elossa 35 sotainvalidia ja 189 puolisojäsentä. Suur-Savon piirissä oli elossa 15 sotainvalidia ja 195 puolisojäsentä ( Sotainvalidi -lehti  – Krigsinvaliden   – 1 / 2022 ).

Sotainvalidien Veljesliitto ja Sotainvalidien Perinnejärjestö ovat tänään torstaina  maaliskuun 3 päivänä 2022 julkaisseet yhteisen tukilausunnon UKRAINAN KANSALLE,  suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ukrainaksi; ukrainankielinen tukilausunto on toimitettu Helsingissä  Ukrainan Suomen Suurlähetystöön. Seuraavassa otteita UKRAINAN KANSALLE -tukilausunnosta:

”Suomalaiset olivat syksyllä 1939 samassa tilanteessa kuin ukrainalaiset tänä päivänä… Vain pieni joukko tuon ajan kokeneita on enää joukossamme… Samankaltaisten kokemusten opettamina ajatuksemme ja myötätuntomme ovat nyt lämpiminä Ukrainan kansan puolella… Olemme vakuuttuneita, että Suomea kymmenen kertaa suurempi Ukrainan kansakunta ei sorru tähänkään koettelemukseen.” ( Sotainvalidien Veljesliitto, Helsinki 3.3.2022  www.sotainvalidit.fi ).

Post scriptum: ”Sotainvalidityötä ( Suomessa ja Ruotsissa ) tehdään 19 sotainvalidipiirissä ( vuonna 2022 ), joista yksi kattaa koko Ruotsin. Sotainvalidiosastoja oli vuoden 2021 lopussa 51, Pohjois-Savon piirissä  yksi eli Leppävirran osasto ja Suur-Savon piirissä yksi eli Pieksämäen osasto ( Sotainvalidi -lehti -1 / 2022 / Katariina Kuurola ).