Veteraanijärjestöt murrosvaiheessa

Uunituoreen Sotainvalidi -lehden 2 / 2023 lehdillä tuntuu haikeana historian havina.

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja KATARIINA KUUROLA  kirjoittaa: ”Vuosikokous päätti, että piiri purkautuu vuoden loppuun mennessä; Sotainvalidien Pohjois-Savon Perinneyhdistys ry ottaa sen jälkeen vetovastuun jäsenhuollon järjestämisestä. TOIMISTO MUUTTAA MIKKELIIN. Piiritoimisto muuttaa Kuopiosta Mikkeliin kesäkuun aikana yhteisiin tiloihin Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:n kanssa, osoite on: Kyyhkyläntie 9, 50700 Mikkeli.”

Joulukuun 31 päivänä 2022 Sotainvalidien Veljesliitossa toimi, mukaan luettuna Pohjois-Savon, Suur-Savon ja Pohjois-Karjalan sekä Kainuun ja  Ruotsin piirit, yhteensä  19 piiriä, joissa toimi yhteensä 38 osastoa. Veljesliiton kirjoissa oli 493 sotainvalidijäsentä ja puolisoita ja leskiä yhteensä 3110.

Muutoksen tuulet puhaltelevat myös muissa veteraanijärjestöissä. ”Rintamaveteraaniliitto teki päätöksen purkautumisesta kesäkuun liittokokouksessaan Peurungassa. Liiton toiminta päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä… Rintamaveteraaniliitossa on tunnuksen omaavia jäseniä alle 500 ja kannattajajäseniä noin 2400.” ( Marja Kivilompolo, Sotainvalidi – Krigsinvaliden 2 / 2023 ).

Seuraavassa 0tteita Sotainvalidien Veljesliiton liittokokouksen kannanotosta 8.6.2023 ( Helsingissä ):

– ”Viime sodissa pysyvän vamman saaneista runsaasta 96 000 sotainvalidista on keskuudessamme enää runsaat 400. On suomalaisen yhteiskunnan kunnia-asia turvata tämän keski-iältäänkin 100 vuotta lähestyvän joukon hyvä hoito ja vanhuuden turva heidän viimeisinä vuosinaan… HALLITUSTI KOHTI LOPPUA. Vuonna 1940 perustetulla Sotainvalidien Veljesliitolla on edessään toimintansa viimeiset vuodet, sillä päätös liiton purkautumisesta tehtäneen vuonna 2025. Sotainvalideista tullaan huolehtimaan ja heidän leskiään tukemaan senkin jälkeen, kun liiton toiminta päättyy. Tämä tehtävä siirtyy Sotainvalidien Perinnejärjestölle ja Tammenlehvän Perinneliitolle sekä niiden maakunnallisille jäsenyhdistyksille. Sotainvalidien halu auttaa itse kohtaloveljiään ja kansalaisten yhteisvastuusta kertova tuki tälle työlle ovat se perintö, jonka sotainvalidit jättävät isänmaalle.”

Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtajana jatkaa MARJA-LIISA TAIPALE, Veljesliiton  Pohjois-Savon piirin puheenjohtajana jatkaa HEIKKI LAHTELA.

Puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale kirjoittaa:

– ”EDESSÄ TUNTEIKKAAT LOPPUVUODET. Sotainvalidien Veljesliitolla on siis edessään toimintansa viimeiset vuodet. Tämä noin kahden vuoden rupeama on vaativa ja samalla varmasti myös tunteikas ajanjakso.”