Viimeinen toimintakertomus 2018

Sotainvalidien Veljesliiton Iisalmen Seudun Sotainvalidit ry on toiminut elokuusta 1940 alkaen. Vuosikokouksemme päätti viime talvena osastomme purkautumisesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Purkutoimia on vähitellen tehty siitä alkaen, selvitysmiehenä on palvellut ja palvelee ansiokkaasti  johtokuntamme jäsen Jarkko Kallio. Arkistomme siirretään Kuopioon  Veljesliiton Pohjois-Savon piirille, joka huolehtii aineiston sijoittamisesta ja  pysyvästä arkistoinnista. Halusimme säilyttää osastomme esineellisen jäämistön yhtenä kokonaisuutena, tuleville polville muistona sotainvalidityöstä, mutta myös tutkijoita, koululaisia ja muita historiastamme kiinnostuneita varten.

Osastomme on 17.12.2018  allekirjoittanut yhdistyksen laajan  jäämistön luovuttamisesta ja säilyttämisestä sopimuksen Iisalmen kaupungin kanssa.

Tuoreimmat kiitokset arvokkaasta tuesta olemme lähettäneet Iisalmen kaupungille, OLVI -säätiölle, Ylä-Savon Säätiölle sekä omalle piirillemme.

Osastomme johtokunnan viimeisessä kokouksessa 18.1.2019 sytytimme perinteiseen tapaan kynttilät edellisenä toimintavuonna edesmenneitten jäsenten muistolle. Osastomme 50 jäsentä, sotainvalidit ja puolisot,  ovat 1.1.2019 alkaen olleet Pohjois-Savon piirimme jäseniä. Johtokuntamme varapuheenjohtaja Petri Kauppinen ja minä jatkamme piirihallituksen jäseninä. Piirin puheenjohtaja on Heikki Lahtela, varapuheenjohtaja Jussi Huttunen ja toiminnanjohtaja Katariina Kuurola.

Osastomme viimeiseen johtokuntaan ovat kuuluneet Petri Kauppinen, Lauri Laajalahti, joka on sotainvalidi, Saimi Huttunen, Pirjo Läksy, Marjaana Kuosmanen, Anna-Maija Kuosmanen ja Jarkko Kallio. Olen saanut kunnian palvella osaston viimeisenä puheenjohtajana. Johtokuntamme jäsen Saimi Huttunen on  tehnyt uskollisesti sotainvalidityötä 1960 -luvulta alkaen, naisjaostossa ja johtokunnassa. Osastomme sihteerinä ja toimistonhoitajana on vuodesta 2012 alkaen toiminut Taija Hakkarainen.

Osastomme järjestämässä jäsentemme avustajatoiminnassa ovat olleet myös muut veteraanijärjestöt. Toimintavuonna 2018 palvelujen piirissä oli 101 taloutta. Työssä oli 9 , avustajina jatkuvasti 4 – 6 ihmistä – lämpimät kiitokset Teille kaikille. Kiitämme veljesvastuusta  myös  kaikkia Teitä  yhteistyökumppaneita Iisalmessa, Ylä-Savossa, Pohjois-Savossa, Vetrea Terveys Oy:ssä , valtakunnallisessa Sotainvalidien Veljesliitossa, valtiokonttorissa, valtioneuvostossa ja eduskunnassa, patriootteja eri puolilla maakuntaamme ja maatamme.

Sotainvalidien Veljesliiton Iisalmen Seudun Sotainvalidit ry:n toimisto Iisalmessa,  Sotilaskatu 4,  suljetaan  torstaina 31. tammikuuta 2019.