Viimeiset Sotainvalidi -lehdet

Sotainvalidi -lehden julkaisija on Sotainvalidien Veljesliitto. Lehden päätoimittaja on Markku Honkasalo, tiedotustoimikunnassa ovat Markku Honkasalo, Juha Laikari, Marja-Liisa Taipale, Marko Hakala, Lasse Lehtinen, Christian Wallin ja Matti Ylönen.

Sotainvalidien Veljesliiton hallitus on tehnyt kuluvan vuoden  kesäkuussa päätöksen Sotainvalidi -lehden lopettamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Sotainvalidi – Krigsinvaliden -lehden tuoreessa numerossa 3/2023  on pääkirjoitus otsikoitu seuraavasti: ”Sotainvalidi -lehti lopettaa, jäsenistölle pienimuotoinen tiedotuslehti.” Veljesliiton hallituksen puheenjohtaja Juha Laikari kirjoittaa:

– ” Tässä lehdessä julkaistaan viimeiset sotainvalidipiirien omat sivut. Seuraava Sotainvalidi -lehden numero on sitten lehden viimeinen. Se on 83 -vuotiaan Sotainvalidi -lehden JUHLANUMERO, jossa on muun muassa katsaus lehden kunniakkaaseen historiaan.”

Lehden 83. vuosikerran sisältöä:

– ” Ajankohtaista: Sotainvalidien ansioristeillä kiitettiin jäsenistön hyväksi tehdystä työstä. Kyyhkylän kuntoutussairaala otettiin käyttöön 50 vuotta sitten. – Veteraani Reino Vepsä kärsi sodan traumoista. – Edunvalvonta. – Sotainvalidi Aarno Muotkan elämä. – Sotilasvammalaki 75 vuotta: lakia on muutettu jäsenistön tarpeiden mukaan. – Elämän sana: Jumala armahtaa. – Sotainvalidipiirien kuulumisia. – Krigsinvaliden. – Uusi kirja kertoo sotavankien karuista kokemuksista. – Porilaiset säätiöt tukevat sotainvalidi-ja veteraanityötä. – Ratkaise ristikko.”

Puheenjohtaja Juha Laikarin mainitsemia piirejä ( 19 ) ovat Helsinki, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Pirkka-Häme, Lahti, Kymi-Karjala Perinneyhdistys, Satakunta,  Sisä-Suomi, Suur-Savo, Rannikko-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi,  Kainuu ja Ruotsi / Sverige.

Suur-Savon ja Pohjois-Savon piirien ja Perinneyhdistysten toiminnasta sekä Pohjois-Savon palveluista  ovat lehdessä  kirjoittaneet Katariina Kuurola, Heikki Lahtela ja Juha Siivola.  Puheenjohtaja  HEIKKI LAHTELA kirjoittaa, että ”suurimmat tukijat ovat  olleet OLVI -säätiö, Raha-automaattiyhdistys, Pohjois-Savon Maanpuolustussäätiö sekä kunnat ja kaupungit.  Julkaistujen ajankohtaisten valokuvien alla ovat  seuraavat kuvatekstit:

– ”Sotainvalidien Suur-Savon Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Varjus Haukivuorelta palkittiin Sotainvalidien ansioristillä.  Merkin luovuttivat piirin puheenjohtaja Hannu Toivonen ( vas. ) ja piirin kunniapuheenjohtaja Leo Reinikainen ( oik. ).”

– ”Piirin puheenjohtaja Heikki Lahtela ( kesk. ) palkittiin Vapaudenristin nauhoin varustetulla pienoislipulla ja Antti Toivanen, Rautavaara, ( vas. ) ja Taisto Matilainen, Rautalampi, ( oik. ), Sotainvalidien ansioristillä.”

– ”Pohjois-Savon Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Huttunen ja varapuheenjohtaja Reijo Sojakka laskivat kukkalaitteen Kuopion sankarimuistomerkille liiton perustamispäivänä.”

Veljesliiton Savon piirien toiminnanjohtaja KATARIINA KUUROLA kirjoittaa Mikkelistä, Kyyhkyläntie 9:  ”Lämmin kiitos koko jäsenistölle, osastoissa toimineille ja kaikille yhteistyötahoille yhteisestä matkasta kuluneen kuuden ja puolen vuoden ajalta!”

”Juhlalehti ilmestyy marraskuun lopussa.”