Hallituksen leikkauslista ja sosiaalinen tasa-arvo hammashoidossa

Tekari Taneli ja Implantti IlonaHallitus leikkaa lääkärikäyntien korvauksista. Säästetään.  Jos rahaa löytyy pääsee viivytyksettä esim. hammaslääkäriin tai vaikkapa fysioterapiaan. Pienituloiset odottakoot. Ei taida päättäjien ymmärrys riittää, kun ei ole omaa näkökulmaa asiaan. Heillä varmasti onkin hyvät terveydenhoitopalvelut.

Miten vaikuttaa se että, yksityisen hammaslääkärin kelakorvauksia pienennetään? Lyheneekö julkisen puolen jonostuaika, joka nyt on ensimmäisen käynnin jälkeen noin 6 kk. Joillakin pakkakunnilla jopa enemmän. Vai käykö niin, että nekin jotka aikaisemmin kävivät yksityisellä puolella, siirtyvät julkiselle puolelle kun omavastuu nousee? Onko julkinen hammashoito valmistautunut asiakasmäärän mahdolliseen kasvuun?  Päästäänkö päämäärään jossa suomalaisten suun terveydentila kohenee?

Suun sairaudet vaikuttavat moneen muuhunkin  terveyteen liittyvään seikkaan. Esim. sydänsairaudet voivat olla lähtöisin suun sairauksista. Toteutuuko ennaltaehkäisevä terveydenhoito? Sehän tunnetusti säästää yhteiskunnan varoja.

Toteutuuko kuntalaisten tasapuolinen kohtelu terveydenhoidollisesta näkökulmasta?
Hyvintoimeentuleva väestö voi itse valita käykö yksityisellä vai julkisella puolella hammashoidossa. Pienituloinen joutuu usein valitsemaan julkisen puolen, vaikka hyviä syitä yksityisen puolen hammashoidon valitsemiseen olisikin. Syitä on esim. hoitoon nopea pääsy, ajan voi valita itselleen sopivaksi, tuttu luotettava hammaslääkäri, joka tuntee hammashoidollisen historiasi, hammaslääkäripelko jne. Puuttuvien hampaiden tilalle laitettavat implantit eivät kuulu julkiseen hammashoitoon, vaikka se on jo tätäpäivää ja yleisesti annettavaa hoitoa yksityisellä puolella. Toteutuuko sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-vertaisuus? Varakkaille implantit ja köyhille ”tekarit”.

Fysioterapiaan ei julkiselle puolella ole pääsyä. Tk-lääkäri voi antaa lähetteen vain yksityiselle puolelle. Julkinen ottaa vastaan ainoastaan vaikeampia tapauksia, kuten halvauksen jälkeiset kuntoutukset jne. Muuhun ei ole resursseja. Toivottavasti hallitus ei laske fysioterapian kelakorvausta ja näin kasvata kuntalaisten eriarvoisuutta terveydenhuollossa. Jo nyt korvaus on pieni.

Jotta kuntalaisten tasapuolinen kohtelu toteutuisi terveydenhuollossa, hammashoidossa, fysioterapiassa, on kelakovausten pysyttävä ennallaan tai mieluumminkin korvausta tulisi saada enemmän. Voitaisiinko hammaslääkärimaksujen korvaukset porrastaa tulotason mukaan niin, että kaikilla olisi varaa parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Tällaista vaihtoehtoa ei leikkauslistalla näy eikä varmaan tule näkymään koska hyvätuloisten voivat osallistua vapaaehtoisesti säästötalkoisiin, jos niin haluavat.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ei  toteudu määräaikaisissa työsuhteissa. Tai se on enemmänkin työnantajan asenteesta kiinni. Laki on hyvä, mutta se ei toteudu käytännön tasolla. Keskituloisella työssäkäyvällä on jo mahdollisuus tehdä valintoja ja niillä, joilla on sairaanhoidon kattava työterveyshuolto.

Pätkätyö ja osa-aikatyö pienentää tuloja varsinkin matalapalkka-aloilla. Lainaakaan ei saa, jos ei ole toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta sekä riittäviä kuukausiansioita. N. 1000 euroa kuussa ja vähemmän tienaavalla  ei ole varaa asianmukaiseen terveydenhuoltoon/hoitoon. Itsekin voi tehdä paljon terveytensä eteen, mutta se ei aina riitä.

Lehdistötilaisuudessa Stubb mainitsi yksityisen hammashoidon kelakorvauksien laskemisen olevan yksi (ainut?) niistä keinoista jolla hyvätuloiset osallistuvat säästötalkoisiin. He maksavat hiukan enemmän, mutta tuskin se heidän talouttaan kaataa. Ehkä eivät edes huomaa eroa. Hoito on ajanmukaista, nopeaa ja lisäksi jos hammas tai muutama puuttuu tilalle voidaan laittaa implantit. Kaikilla meillä tulisi olla sama oikeus samantasoiseen hammashoitoon, eikä vain hyvin toimeentulevilla. Keep smiling.

Paula Mehto