PLEBEIJI BLOGGAA

Plebeijit olivat antiikin Rooman alemman yhteiskuntaluokan jäseniä. Ylempää yhteiskuntaluokkaa kutsuttiin patriiseiksi. Plebeijit olivat tavallista kansaa, mutta heillä ei ollut samanlaisia oikeuksia kuin patriiseilla. Alinta yhteiskuntaluokkaa olivat orjat. Plebeiji saattoi joutua orjaksi, jos hän ei esim. pystynyt maksamaan velkojaan. Näin ennen ajanlaskumme alkua.

Katselemmeko nyt 2015 samankaltaisia kuvioita. Suomessakin? Sivistysvaltiossa? Hyvinvointivaltiossa? Tietenkin maailma on muuttunut, mutta ihminen ei taida päästä vallanhalustaan ja ahneudestaan. Tuloerot kasvavat, koska valtaapitävät niin haluavat.

Plebeiji ei halua valtaa. Vain päättää omasta elämästä ja tulla toimeen omillaan. Sitä voisi kutsua vapaudeksi.