Oppisopimussuhde opiskelun osa

Oppisopimussuhteisen opiskelu eri ammatillisilla asteilla voisi olla päivän sana. Muistamme, että Nokia koulutti 1990-luvulla omia tohtoreita. Kun koulutsmäärärahat vähenevät kautta linjan, ja kun vasta valmistuneita on lisäksi paljon työttöminä – työllistyminen on haasteellinen monella alalla, opiskelupaikat kannattaa sitoa aina kun se on mahdollista jo olevaan työpaikkaan – siis oppisopimukseen ja sitä kautta avautuvaan pysyvään työsuhteeseen.

Päivälehden puolella Kari Luostarinen (Iisalmi) pohti ”Kisällinopilla ammattiin” (SS 8.3.2016). Tällä hän tarkoitti erityisesti vanhojen työntekijäin ammattitaidon siirtoa – hiljaisen tiedon siirtoa – uusille ikäpolville. Hän kaipasi tästä työstä eräänlaista kannustuslisää – porkkanoita. Tämäkin on kannatettava ajatus. Hän kaipasi yhteiskuntasopimuspöydässä tämänkin asian huomioimista.

Kisälli oli aiemmin käytössä ollut lähinnä käsityöläisten oppiarvo. Eräillä tällainen kisällinkirja on vieläkin työhuoneensa seinällä. Tästä ylempi tietotaidon osoitus on mestarinkirja, joita muutamia olen vielä äskettäinkin nähnyt. Kisällijärjestelmä oli aikoinaan myös eräänlainen ”orjuutus”, koska ammattikuntiin tuli kuulua ja työhistorian olla aukoton, näin yleistäen. Muistaaksen kuitenkin jo Kuopion kaupunki perustettiin näistä ammattikuntavelvoitteista vapaana (tarkoitettiinko tuolloin juuri tätä asiaa, täytyy tarkistaa myöhemmin).

Ehdottamassani, ja Luostarisen mallissakin, opettajina työpaikalla tarvitaan varmasti useampikin mentori – alan ammattilainen. Ammattitiedon ajantasaisuus ja yleisyys hankitaan oppisopimuksen tavoin ammatillisista opinahjoista, ammattiopistosta tai korkeakoulusta, mikä työ kyseessä kulloinkin on. Tutkinto olisi siis sama kuin minkä kokoaikainen opiskelija aikanaan saavutta, mutta oppisopimusopiskelijalla on edessään työpaikka!

Luin aikoinaan jostakin, että hiljaisen tiedon siirrossa, ja perehdyttämisessä yleensäkin, on siirrettävä (vain) tieto, ei entisiä asenteita. tällä tarkoitettaneen varmaankin sitä, että työpaikan olot edellyttävät uusia asenteita jokaiselta sukupolvelta (ja että vanhat jäynät eivät periydy). Suomeen tarvittaisiin – – kymmeniä tuhansia – – oppisopimuspaikkoja, että ei kun tupoilemaan.