Ay-liike ja Konsensus USA:n pelastus

Konsensuksen voima yhdistää ja nostaa USA:n ykköseksi

Näyttää siltä että Yhdysvallat pelastuu vahvan konsensuksen ja ay-liikkeen nousun kautta. Nähdyt mielenilmaisut ovat olleet poikkeuksellisia, niin suurten yritysten kuin kansalaistenkin keskuudessa (jos ne eivät sitten ole niiden kohteena olevan tahon masinoimia, tai että niistä vain kerrotaan nykyisin runsaammin?).

Nähdäkseni Yhdysvallat saa sisäisen konsensuksen aikaan suomalaisen tulopoliittisen sopimustoiminnan ja siis vahvan työnantaja- ja työntekijäliikkeen avulla. Toivottavasti toiminta käynnistyy ja vakiintuu varsin pian.

Olihan Yhdysvalloissa sisällissota, kuten Suomessa ja nyt monissa arabimaissa, sekä hippiliikkeen massiiviset rauhanomaiset kokoontumiset 60-luvulla ja Vietnamin sodan vastustuksen tapahtumat. Nyt satunnainen uutisten katsoja on havainnut, että nyt noin muuten vaan pohtien: virikkeitä näyttää olevan runsaasti laajalle lakkoaallolle. (Rauhanomainen pääomapiirien ja elämäntapojen uudistamiseen tähtäävä hippiliike oli aikoinaan vaivatonta nujertaa, kun huumeiden käyttäjät saattoi sulkea vankilaan, kuten professori Hämeen-antitilan huumetutkielmasta saattoi äskettäin lukea.)

Tästä se ay-juttu lähtee

Netissä kerrotaan, että ammattiyhdistyksiä toimi Yhdysvalloissa jo 1790-luvulla, ja että 1840-luvulla ammattiyhdistysten oikeudellinen asema vahvistettiin korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus oli todennut vapaasti kertoen, että ammattiyhdistykset ovat perustuslain mukaan sallittuja – eli eivät olleet ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslain tulkinnat ovat yhdysvaltalaisille tärkeitä.

Yhdysvalloissa teollistumisen historiaan liittyvä työn ja pääoman eriytyminen oli eurooppalaiseen tapaan sielläkin työväestön järjestäytymisen peruste. Yhdysvalloissa on kuitenkin päädytty Euroopasta poikkeavaan toimintatapaan. Siellä hyväksyttiin poliittisista tavoitteista irrallaan oleva toimintalinja ja kapitalistinen järjestelmä varsin varhain. Onko hyvä vai huono, jää nähtäväksi.

Kuriositeettia mainiten, HS Kuukausiliite kertoi takavuosina, että Yhdysvalloissa on maailman vanhin kommunistinen puolue. Uskoisi, että se olisi Venäjällä tai Suomessakin, mutta hesari kertoi näin.

Ken on kiinnostunut lisää

Löysin netistä hienon asian ammattiyhdistyskentästä.

  • Vuonna 2006 on perustettu maailmanlaajuinen kattojärjestö ITUC,
  • Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (International Trade Union Confederation).
  • ITUC liitti yhteen useita kansainvälisiä järjestöjä ja sen jäsenmäärä on 2013 vuoden tietojen mukaan 180 miljoonaa.
  • Keskeisiä tavoitteita on edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja koordinaatiota globaaleissa asioissa, ja pitää yhteyttä muun muassa maailman kauppajärjestöön, WTO:hon, Maailmanpankkiin ja Kansainväliseen valuuttarahastoon.
  • Hyvä juttu!

Eurooppalaista kattojärjestöä en nyt tässä muista, mutta Suomessa näyttää toimivan kehitystoiminnan piirissä SASK.

  • Verkkosivuilla kerrotaan, että SASKin toimintaa ohjaavat arvot nojaavat kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen arvopohjaan ja solidaarisuusperinteeseen, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen sekä kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskeviin linjauksiin. SASKille erityisen tärkeitä arvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kansainvälinen solidaarisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. http://www.sask.fi/info/strategia
  • Jäseninä ovat muun muassa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Muita jäsenliittoja on kotisivujen mukaan 40.

Valmiudet kohonneet?

Äskettäin New Yorkissa oli jokin liikennekuljettajien lakko, mutta sikäläinen oikeuslaitos kiirehti pikimmiten sen kieltämään uhkasakkojen uhalla. Pitkään järjestötoiminnassa Suomessa mukana olleena totesin, että on hyvä että lakkoja sielläkin on.

Jotenkin tunnen vähän aihetta, mitä muutamat muistelmat olen aiheesta lukenut, mutta ay-liikkeen perusoikeus näyttää kuitenkin olevan Yhdysvalloissa erittäin kahlehdittu (lakko ja sopiminen), jos kohta, niinhän tietenkin korpilakot ovat sitä myös Suomessa.

Meillä Suomessakin on virinnyt hallitustasolla saakka keskustelu siitä, että työehdoista sopiminen on vietävä (Yhdysvaltojen tapaisesti) ensin liittotasolla, ja siitä tietenkin paikallistasolle – eli että työnantaja ja työntekijä sopivat asiat paikallisesti. (Netistä putkahti kuva, missä mielenosoituksella vaadittiin korotusta minimipalkkaan. Eräs mielipide kertoi äskettäin, että palkat Yhdysvalloissa ovat pysyneet likimain samoina vuosikymmeniä, vaikka muu hintataso on karannut käsistä? että tavoitehan on nähtävissä)

Mainitun lakon tai seisauksen olemusta en ole enemmälti tutkinut, että mikä sen muoto oikeasti oli ja jos siitä uutisissa kerrottiin, asiat ovat unohtuneet.

  • Hykertelin vain hiljaa itsekseni porukan rohkeudelle,
  • kun muu aiheesta Yhdysvalloista kuulemani on ollut pääosin ay-toiminnalle vastaista –
  • vähän kuten nykyisin eräillä suuryritysjohtajilla ja varsinkin oikeistopoliitikoilla Suomessakin.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä – nyt on muutosten aika!