ee hättee – pilapiirros auttaa

Sananvapaus on Suomessa perusoikeus.  Se korvaa Koti – Uskonto – Isänmaa -teeman. Vapaa maailmankatsomus muotoutui jo antiikin kansanvallan perusteina, joskin Lähi-idän uskonnot verhosivat ne vuosisadoiksi.  Pohdin kuitenkin, mitä erityistä Ylen viikon 43 pilapiirroksin demokratian etulinjateema edustaa, ja sitäkin, että Eurooppa puuhasteli  Muhammad-pilapiirrosten jälkeen sananvapauden parissa niin että odotettuun  idän invaasioon ei osattu valmistautua ennen kuin Rauhanmarssi toi väkeä maahan divisioonittain. Vasta nyt EU paranntaa pakolaisten asemaa kohdealueilla …

HYVÄ ILMAPIIRI

Meidän suomalaisten on huolehdittava siitä, että meillä vierailevat ovat täältä lähdettyäänkin ystäviämme. Palvelemme matkailijoitamme hyvin jne. Toimimme myös siten että varmuus suomalaisesta oikeusvaltiosta säilyy – jokaisella on Suomessa turvallista ja turvallinen olo.

Suomi ja me suomalaiset kunnioitamme ihmisarvoa niin Suomessa kuin kaikkialla maailmalla. Pyrimme siihen, että kaikkialla Maailmassa vallitseva samat hyvät arvot mihin YK on julistuksillaan jo pitkään pyrkinyt. Valitettavasti pelkästään Suomen toimenpitein ja resurssein koko Maailmaa ei saada parennettua. Huolehdimme kuitenkin omasta tontistamme.

EUROOPPALAISET ARVOT

Perikles puhui Ateenan valtion henkisestä voimasta peloponnesolaissotien ensimmäisten sankarivainajien muistolle, hän hahmotteli professori Oiva Ketosen mukaan;

.. Valtiojärjestyksemme on kansanvalta, koska kansanenemmistö tekee päätökset eivätkä muutamat harvat. Yksityisinä ihmisinä meillä on kaikilla samat oikeudet. Valtion toimista riippuu kunkin arvo hänen kyvystään ja ansiostaan, ei varallisuudesta eikä syntyperästä.

Olemme julkisessa elämässä vapaamielisiä emmekä epäluuloisina urki kansalaisten yksityisiä toimia. Tottelemme lakeja ja esivaltaa. Olemme hankkineet sielulle suuren määrän viihdytystä, julkisia juhlia ja kilpailuja. Rakastamme kauneutta ilman koreilua ja tiedettä ilman velttoutta. Yhteisesti mietimme ja päätämme asioista emmekä katso, että keskustelu olisi haitaksi toimelle. Vaikka vietämme miellyttävää elämää, menemme silti yhtä urhoollisina taisteluun kuin ne, jotka jo lapsuudesta pitäen koettavat vaivalloisilla harjoituksilla karaista itseään. Rakastamme vapautta. Tiedämme, ettei ole onnea ilman vapautta, eikä vapautta ilman uljuutta. Katoamaton on yksin kunnia, eikä vanhus tunne tyytyväisyyttä rikkaudesta, niinkuin usein sanotaan, vaan kunniasta.

Ketonen jatkaa: Perikles ei puhunut mitään uskonnosta eikä mistään muustakaan sellaisesta, jota voisimme kutsua maailmankatsomukseksi. Emme voikaan ajatella, että uskonto taikka maailmankatsomus olisi kaikille ihmisille sama; niin erilaisia ovat ihmiset sisäiseltä minältään. Sellaista yhteistä metafyysistä uskoa ei voi olla olemassa. Mutta voi olla olemassa yhteinen ihanne, yhteinen, tavoitteeksi asetettava elämän muoto. Se on jotain sellaista, mitä Perikles puheessaan kuvaili. Jokaista maailmankatsomusta, jonka varaan sellainen elämän muoto voidaan rakentaa, voi parhaassa, velvoittavassa mielessä pitää eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomuksena. (samannimisen  teoksen loppukirjoitus, 1961 WSOY)

 

Motiivilehdessä (JHL) professori Helena Ranta toteaa, että Ihmisarvo ei ole mielipidekysymys;

Mikäli eurooppalaiset eivät muuta suhtautumistaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, meitä uhkaa hänen mukaansa humanitaarisen katastrofin ohella myös moraalinen kriisi. – Tarjoamme vainajille kunnioittavan, ihmisarvoisen kohtelun. Miksi emme suo samaa eläville, hän ihmettelee.

 

Journalistiliiton sivuilla

Yhdessä yhdistymis- ja kokoontumisvapauden kanssa se (sananvapaus) on demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita. Kuten muitakin perusoikeuksia, myös sananvapautta pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän ja tällöinkään oikeuden ydinajatusta ei saa rikkoa. ..

Journalistiliiton sivuilla todetaan sananvapaudesta: ”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.” -Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artikla.

Sananvapautta voidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan mukaan rajoittaa vain lailla ja syistä…

”… jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.”

 

YLe antaa tilaa

poliittisille pilapiirroksille, rohkeille bloggaajille ja muille sananvapauden mittareille. Dokumentteja, elokuvia, suoraa lähetystä sananvapausseminaarista ja Helsingin kirjamessuilta, joiden pääteemana on Venäjä. Viikko toteutetaan yhteistyössä Yle Puheen kanssa.

Aiheen pohdinta jatkuu.

Niin, ymmärtääkseni pilapiirrokset ovat viihdettä ja myös harvojen vallan edustajia, siinä missä pääoman keskittyminenkin vain harvojen käsiin. Uskonnon kanssa pilailu tässä tapauksessa on arveluttavaa – en lähtisi sen puolesta marssille – jos kohta Pariisissakin tannoin marssittiin terrorismia ja pelkoa vastaan.

Uskonnollisilla pilapiirroksilla on toki paikkansa kun ne kohdistuvat valtiollisiin asioihin. Voisi ajatella että paavia pukisi Marimekon unikkokuosinen kesäviitta, koska se muistuttaisi oleellisesti (mielestäni) naisten tasa-arvosta Vatikaanissa. Sama kuosi voisi elähdyttää myös kaikkia muita kulttuureja, joissa demokratia ja siihen liittyvä tasa-arvo ottaa vasta askeliaan.

Kerron tähän jatkoa lähiaikoina.