Kesän laki: ilmainen jäätelö

Tilastojen mukaan

kesällä jäätelöä syödään enemmän ja raskaudet lisääntyvät. Ilmainen jäätelö voisi poistaa Suomen väestökadon – kannattaisi kokeilla. Toinen uutisoitu tempaus: naiset saavat kulkea kesällä rinnat paljaina jos tahtovat. Merkillinen tuo jäätelö. Sana on jo Elias Lönnrotin 1850-luvun suomen kielen sanakirjassa.

 

Syömme jäätelöä 13 litraa vuodessa. Kaiketi roomalaiset sen keksivät ja venäläiset aloittivat sen myynnin Suomessa kärryistä 1800-luvulla. Koneellinen valmistus alkoi 1846 ja teollinen 1851. Suomen jäätelökokeilut tehtiin 1900-luvun alussa. [Wikipedian sivulla lähde: Jäätelö on kesän ikisuosikki Toisin Sanoen.]

 

Keittotaito-kirjassani vuodelta 1952 on jäätelökirnun kuva, s. 365.

Jäätelökoneen voi nykyisin ostaa, Keittiömestarit.fi –sivusto kertoo, että

”Jäätelön valmistukseen tarvitaan jäätelökirnu, karkeata suolaa ja kovaa kiintojäätä.

Jäätelökirnuun kuuluu

  • puinen sanko,
  • kannellinen jäätelöastia,
  • mäntä ja
  • eri osat yhdistävä kampi.

Jäätelökirnu on kallis työväline ja sitä on sen vuoksi hoidettava huolellisesti” ( Maija keittää koulussa, 1948 Oksanen, Harmio: 238,239.)

Se Laki

 

Antiikin aikaan juutalaiset lukivat lakia sunnuntaina, heidän sapattinaan. Tapa on periytynyt, joten vanhoja lakeja luetaan edelleen uskontoina. Suomessakin tulisi sunnuntaisin kokoontua Kuopio-halliin klo 10 lukemaan lakia. Kukapa niitä muuten.

 

Hakutermillä “laki” löytyi 1236 hakuosumaa finlex-sivustolta.

Esimerkiksi vuoden 1734 Rakennuskaari-laki on kokoelman numero 2.

Kun talonpoika on rakentanut huoneet niin, kuin on sanottu, pitäköön ne kunnossa. Jos on jotakin puutteellista hoidossa tahi rakentamisessa, niin korjatkoon ja vetäköön sakkoa niinkuin 27 Luvussa säädetään. 4 § Jos sellaisessa kylässä, jossa talonpojat ovat rakentaneet liian likelle toisiansa, joku talo puretaan tahi palaa, niin osottakoot kylänmiehet sille talolle toisen, yhtä hyvän ja yhtä suuren talonaseman jakamattomasta maasta, jos siinä tilaa on, ja pantakoon entinen jälleen kylän yhteiseksi maaksi.

6 luku Miten peltoja ja niittyjä on hoidettava ja enennetävä, aitoja pantava ja ojia kaivettava

2 §

Puutavara- tai muuta helposti syttyvää ainevarastoa, joka on aiottu pitkähkön aikaa paikalla säilytettäväksi, ja tuulimyllyä älköön maalla ilman naapurin lupaa sijoitettako viittätoista metriä lähemmäksi hänen maataan eikä myöskään kolmeakymmentä metriä lähemmäksi hänen puutarhaansa, pihamaataan, vuokratonttiaan tahi omalla maalla olevaa rakennustaan. Sellaisia varastoja ei myöskään saa sijoittaa kahtakymmentä metriä lähemmäksi toisiaan.

Jos tuulimyllyn tai 1 momentissa tarkoitetun ainevaraston ja naapurin maan tahi rakennuksen välillä on toinen rakennus, voi naapuri vaatia 1 momentissa mainittua välimatkaa jatkettavaksi välillä olevan rakennuksen maataan tahi rakennustaan kohti olevan pituuden puolella määrällä.

Jos naapuruussuhde on syntynyt vasta sen jälkeen, kun tuulimylly tai ainevarasto jo oli valmiina tai tekeillä taikka varasto otettu käytäntöön, älköön naapurilla olko oikeutta tämän pykälän nojalla vaatia niitä purettaviksi, siirrettäviksi tai poistettaviksi.

3 §

Talli, navetta, lantasäiliö, käymälä tai muu sellainen laitos on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa.

4 §

Likavettä älköön niin kaadettako tai johdettako älköönkä jätteitä pantako sellaiseen paikkaan, että naapurille tai muulle lähellä asuvalle sen kautta aiheutuu haittaa.

5 §

Ellei toisin ole sovittu, on katto, joka viettää toisen maalle, niin tehtävä, ettei vesi räystäältä sinne tipu.


Yläosattomista vielä sananen: Siihenkin tottuisi huomiota herättämättä.

Apu-lehdessä oli 1970-luvulla piirros rannalla rinnat paljaana miehensä vierellä kulkevasta vaimosta. Mies  totesi yläosattomalle vaimolleen, ohi kulkevaa uimapukuista naista katseltuaa, että verhottu salaisuus on kiinnostavampi kuin paljas totuus.

Syntyvyyden kasvuun vaikuttaisi jäätelöä enemmän, jos asetettaisiin ehkäisyvälineiden ja -pillereiden myyntikielto – palattaisiin oikeasti alkukantaiseen elämänmuotoon, vaikkapa 10 vuoden kesien ajan.