kiusaaminen ja tappelu = lajityypillinen käyttäytyminen

Parhaat yksilöt johtavat

Jokainen on katsellut television luontosarjoista eläinmaailman soidinmenoja, esimerkiksi hirviurosten kamppailua. Voittanut uros on johtaja ja lisääntyy.

’Lajityypillisesti ihminen on sosiaalinen elän, joka viihtyy laumassa. Sen lisäksi ihminen on utelias – haluaa käyttää aivojaan ja tahtoo muokata ympäristöään.’ US Puheenvuoro Kari Kotiranta 3.1.2014 Ihmisen lajityypillinen käyttäytyminen.

Oikeat (isot) pojat tappelevat luonnostaan – jos se sallitaan.

Laumassa ja parvessa eläville lajeille ominaista on yhteisön sisäinen hierarkia eli arvojärjestys, selkeä nokkimisjärjestys. Tämä tilanne on hyödyksi koko populaatiolle, kun voimia ei haaskaudu keskinäiseen tappeluun esimerkiksi ravinnosta. (Yhteistyötä tekevät erityisesti muurahaiset, ovat samaa sukua. ja kuhnurit.)

Tiedämme, että johtava urosleijona syö ensin – ruoka menee siis hierarkian yläpäässä oleville. Heikommat yksilöt jäävät kaikessa vähemmälle. Lajinkehityksen kannalta tilanne on hyvä, koska parhaat yksilöt ovat hierarkiassa ylimpänä.’ todettiin netissä.

Niin: Mies kävi metsällä ja viljelmillä – sodissakin – ja tuo saaliinsa kotiin.

Tiedettä ja tutkimusta

’Eläinten käyttäytyminen tarkoittaa kaikkea eläinten ulkoa päin havaittavissa olevaa toimintaa. Sitä tutkiva tieteenala on etologia eli eläinpsykologia. Etologiaa pidetään biologian tieteenhaarana.

Etologit ovat olleet erityisen kiinnostuneita käyttäytymismallien evoluutiosta ja näiden ymmärtämisestä luonnonvalinnan näkökulmasta.

Reviiristä on kysymys

Reviiri eli pesimispiiri on lintujen sekä joidenkin nisäkkäiden ja kalojen elinpiiri. Usein kyseessä on lisääntymisreviiri, jolle monet eläimet asettuvat lisääntymiskauden ajaksi Varsinkin lisääntymiskauden aikana ne puolustavat reviiriä eivätkä anna saman lajin yksilöiden tunkeutua.

KÄYTETTÄVÄ TERMI

lajityypillinen käyttäytyminen

OHJAUSTERMIT

lajinomainen käyttäytyminen (netin sanakirjasta)

Laki ja järjestys

Ihmisten laumassa tappelu ja henkinenkin väkivaltakin on kriminalisoitu varsin varhain, joten lauman tai yhteiskunnan hierarkiassa on kohottava muilla ansioilla edeten. vaikkapa vaaleissa ja viihdeohjelmia hyödyntäen tai rahalla.

(Eräässä jutussa pohdittiin päivänä muutamana nk. lyhyen miehen ’ongelmaa’ tai menestymistä pitempien miesten seurassa mm. naismarkkinoilla … erään tutkijan tai toimittajan kirjassa siihen oli ratkaisu; muistelen, että Amerikoissa 300 tuhatta dollaria rikkaampi lyhyt mies kelpasi naisille aviomieheksi yhtä hyvin.)