kovaa puuta vain Puijolla – osta!

Entisöitäessä puisia ikkunan kehyksiä, todettiin että siinä tarvitaan vanhaa 1800-luvun puuta. Nopeasti kasvanut nykypuu on liian pehmeää. Tv-ohjelmassa korjattiin vanhaa helsinkiläistä 1800-luvun lopun kerrostaloa takavuosina. Ikkunapoka oli lahonnut, mutta ne haluttiin kuitenkin säilyttää.

Puijon puusto on jopa yli 150 vuotta vanhaa. Ilmeisesti puut ovat kasvaneet hitaasti ilman lannoitteita, joten puu on kovaa. Se sopisi nähdäkseni esim. ikkunoitten tekijöille ja sinne, missä tarvitaan kovaa puuta.

Metsät on ojitettu kauttaaltaan kun katselee Suomen karttaa. On mahdollista, että vain Puijo on säilynyt lähimpänä luonnontilaista metsää – eli että puu on kovaa. Yhtäältä, ilmeisesti luonto on kyseisissä paikoissa metsää eikä metsäpeltoa. Niinpä.

Hyvät kaupat!

Jonkin johtavan rakennusyhtiön kannattaa ostaa seurakunnilta Puijon yksityinen luonnonsuojelualue. Osa kokonaisuudesta (½) taitaa olla myös kaupungin omistamilla mailla.

Pitkässä juoksussa suojelun voisi purkaa ja myydä / hyödyntää vanhat puut ja rakentaa alueelle kalliinrahan omistusasuntoja – oikeaa luxuxta! Eikö vain?

Puustotarkastelua

”Puulajisuhteiltaan ja ikärakenteeltaan vaihtelevat metsäkuviot luonnehtivat seudullista monimuotoisuutta: kaskimäkien värittämät lehtimetsät, rehevät lehdot, tuoreiden rinnemetsien kuusikot ja kuivemmat kalliomänniköt. Puijon näköalaa on puolustettu tuon tuosta, lähinnä rakentamisen ja metsänhakkuiden paineilta. Hakkuut – etsänpuhdistustyöt, niin kuin usein sanottiin – puhuttivat toistuvasti, Oli epäselvyyttä, miten metsän suojelu ja puistomainen hoito Puijolla voitaisiin oikein toteuttaa. luonnontieteellisen museon julkaisusta

http://www.kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/pdf/puijontutkimusta_net.pdf

Lehdonhoitosuunnitelma Puijon luonnonsuojelualueelle:

Puijo on valtakunnallisesti merkittävä lehtokokonaisuus ja Kuopion leh-tokeskuksen laajimpia suojeltuja lehtoalueita. Puijo on myös levinnei-syydeltään itäisen lehtolajiston, kuten idänlehväsammalen, laajin esiin-tymisalue maassamme ja idänlehväsammalen merkittävin esiintymisalue koko Euroopan Unionin alueella.

Puijo on kautta aikojen ollut tärkeä alue myös ihmisille ja Puijon laelta avautuva maisema on osa suomalaista kansallismaisemaa. Aikoinaan Puijon oli kaskialue ja jo pitkään se on ollut suosittu talviurheilu-, mat-kailu- ja virkistyskohde Kuopion sydämessä.

http://www.metsa.fi/documents/10739/4114471/suunnitelma_puijo_FI0600001.pdf/a94e1dcb-c746-4bc0-b71f-ce22070c7db0

PUUINFO:

Suomi on parhaimpia puun kasvualueita maailmassa. Se kuuluu kylmään ilmastovyöhykkeeseen, jossa pakkastalvi ja lämmin kesä vaihtelevat. Kesäkautta kestää vain 100 päivää, jonka aikana puut kasvavat. Lyhyt kasvuaika merkitsee hidasta kasvua , joka voi kestää 60 – 120 vuotta.

Hintaan kasvun ansiosta syntyy paras mahdollinen suorakuituinen puuaines: oksia on vähän ja ne ovat pieniä. Kasvu on symmetristä, rungot ovat suoria ja pyöreitä. Vuosirenkaat ovat ohuita ja tiheässä. Nuorpuun osuus on pieni ja sydänpuun suuri. Tuloksena on kova, sitkeä, tiivis ja suorasyinen puuaines, jossa jännitys ja puun sisäiset halkeamat ovat vähäisiä. Vähäpihkainen ja tasakuvioinen suomalainen puu on ensiluokkainen materiaali moniin käyttötarkoituksiin.  linkki sivustolle

http://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina/lujaa-puuta-pohjoiselta-havumets%C3%A4vy%C3%B6hykkeelt%C3%A4