Lannan levittämisen aikaa

Kuivilla alueilla istutetaan puita ja yritetään vallata viljelysmaata takaisin ...

Tänään aiheeni on väkevää. Vertailimme tuttavani kanssa menneitä vapunajan puuhia. Esille nousi tapa levittää lantaa pellolle alkukuusta, jopa vappuna. Vappuhan ei ole ollut maaseudulla kovinkaan merkittävä juhla, vaikka siihen perinnekirjallisuudessa eräitä taikoja liitetäänkin. Töitä on ymmärtääkseni ollut tehtävä kun niitä on ollut ja on ollut niiden aika …

Entisaikaan navetassa talven aikana kertynyt karjan lanta ajettiin hevosella ja reellä pelloille kasoiksi. Nämä kasat levitettiin miesvoimin talikkoa käyttäen pellolle, siis käsipelissä. Lantakasoja ripoteltiin pitkin kynnöspeltoa niin, että siitä riitti lannoitekerros kattavasti lähiympäristöön. Pelto tai sen osa lannoitettiin tällä tavoin. Apulantaa ei noina aikoina ollut. Pellon multakerros pysyi elävänä ja vahvana. Toki peltoala oli pienviljelyksessä varsin vähäinen.

Lannan joukossa oli kuiviketta, olkia ja aiemmin havusilppua. Lapsuuden kodissani oli vielä tallella havukirves. Se oli kotisepän valmistama. Havukirveen malli on lihakirveen kaltainen, mutta sen hamarana on koukku, millä sai koukattua havuja läjästä sylillisen. Havut pilkottiin seisaallaan paksun pölkyn päällä.

Teemakuvassa hahmottelin erään tv-ohjelman sisältöä Afrikassa. Siellä on ollut puiden istuttamishankkeita. Muistelen että esimerkiksi Israelissa tehtiin aikanaan samoin. Raamatusta katsottiin, mitä puita alueella aiemmin oli esiintynyt ja niitä istutettiin. Muistaakseni myös linnut ja alueen kosteus on palautunut. Afrikan maissa kerrottiin käyneen eräillä seuduilla niin, että väestö oli katkonut puiden taimet risuina maja- ja polttopuutarpeiksi – malttamatta odottaa puiden kasvamista ja vaikutusta alueen ilmastoon.

Roomalaiseen aikaan Afrikan pohjoisrannikko oli *Rooman kaupungin vilja-aitta, mutta puiden kaadon myötä, ja laajojen peltojen vuoksi, maa on kuivunut. Näinhän on käynyt monen maan osalta, kun metsät aikoinaan kaadettiin sotalaivojen valmistamiseen ja rakennuskäyttöön. Eroosio on levinnyt.

Täytyy joskus selvittää, miten nuo viljelysmaan takaisinvaltaukset maailmalla etenevät. Karjan lanta ja kompostoiminen edistävät maanparannusta – multautumista (näin maallikkona pohtien). Paljon sitä Afrikassakin olisi tehtävää asian eteen. Ehkäpä pieni kasvihuone kerrallaan …

. . .
(nykyisin esimerkiksi lietelanta on levitettävä lumien sulamisen jälkeen ja muokattava maahan heti kohta (joten tuo entisajan tapa on muistoja vain)

Jätä kommentti

*