Lapsen hoito geeneissä, vanhuksen ei

Meillä on nuorena velvollisuus laittaa sivuun rahaa vanhuuden varalle ja tehdä lapset. Eläke on juuri tätä sivuun laitettua palkkaa, siis säästöä. Vanhuus ja eläke jäävät usein vähälle huomiolle nuorena, eläke on kaakana. Varastoimme kyllä ruokaa talven ja pahanpäivän varalle, ja muutoinkin, mutta yleensä vain lähivuosille. Elinkeinot ja viljely sekä työ ovat toisaalta pysyviä, jatkumo, mutta suhdanneriippuvaisia.

 

Lapsen kasvatus on meillä geeneissä, ja elämän tarkoitus. Lasten tekokin on perusvietti ja ainakin mukava harrastus kautta elämän. Siirrämme geenejämme tulevalle sukupolvelle. Vanhusten hoitoon ei taida olla sanottua viettiä., asian oppiminen kestää sukupolvia väestön alkaessa elää pitempään ikääntyneinä.

Luonnollisesti lapset itsenäistyvät vanhemmistaan ja perustavat perheen ja tekevät omat jälkeläisensä, uuden sukupolven. Vanhasta polvesta tai vielä vanhemmista sukupolvista ei elämän säilymiselle enää ole niin suurta merkitystä nykyään.

Suurperheessä edelliset sukupolvet osallistuvat tietenkin tulevien sukupolvien kasvatukseen, mutta he saattavat myös olla taakka esimerkiksi ruoan riittävyydelle, joten heidän elantonsa on luonnossa riippunut ravinnon saannista ja heidän kyvystään sitä itse metsästää tai kasvattaa.

Yhtäältä, moni kulttuuri on arvostanut vanhuutta. Ilmeisesti perimätieto ja viisaus ovat varttuneet iän myötä, mikä selittää osan tästä arvostuksesta. Nykyisin tieto vanhenee, vaikka elämänkokemuksilla muuten onkin arvoa. Entisajan raamatullinen kulttuuri toimi normeineen pitkälti keskiaikaan, mutta sitten yhteiskunnat alkoivat muuttua ja kehittyä, joten museoaikaiset ratkaisut eivät enää sellaisinaan toimineet. Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja.

 

Vanhuus on nykyisin oma tieteenalansa, kuten lasten sairaudet ovat omansa. Yhteiskunta panostaa lapsiin, joista Suomessa maksetaan esimerkiksi lapsilisää. Vanhuksille on edellä sanottu eläkejärjestelmä.

Vanhustyöhön on koulutusta. Kuinka yleistä Geronomi AMK on?

Erään URAPOLKU sivuston oppilaitoksen sivulta poimin:

  • Geronomi AMK on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla.
  • Geronomi edistää ikäihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.
  • Geronomi huomioi ikäihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa…

 

Niin, takavuosina teemakuvan sanonta lapsien huolehtimisesta oli jossakin ulkomainoksessa pysäkillä, tai seinätaulussa, näin muistelen. netissäkin teksti löytyy jostakin

Mihin tarkoitukseen lievästi humoristinen teksti on kehitetty, ei ole tiedossani, tai en muista enää sanottua mainosta, mutta jotenkin se sivuaa edellä olevaa tarinointiani, että lapset vieraantuvat luonnon sääntöjen mukaan vanhemmistaan ja vastuu edellisen sukupolven hoidosta on perheen, suurperheen ja heimon sijaan laajemmin kollektiivisella yhteiskunnallamme.