liukasta kilpailuttamista

Kun jokin asia on hyvin, emme havaitse sitä – se on normaali olotila,

mutta saatamme haikailla vielä parempaa. Laatutoiminnan idea on edetä kasvu- tai kehityspolulla ja kehittyä aina vaan paremmaksi – laadun ja tehokkuuden osalta ainakin.

Tänä talvena on puhuttu paljon teiden talvikunnosta, ja jo vuosia teiden yleisestä kunnosta kun rahat näihin tarkoituksiin ovat vähentyneet – tiestö rapistuu mielikuvan mukaan. Asfalttipinnoitteisia tieosuuksia muutetaan hiekkapäällysteisiksi jne.

Teemakuvassa näkyy tiekarhun jälkiä hiekkatiellä (millä jänis istuu) ja toisessa kuvaleikkeessä on aura-auto ja kolmannessa loskaa ja möykkyjä kadulla. Kadut kuuluvat kaupungin hoitoon ja jos jänistie on yksityinen, sitä ilmeisesti ylläpitää tiekunta – kunnanteitä en muita muista kuin mitä kadut ovat, mutta kaiketi niitä on maaseudullakin, kuten lapsuudessani kylätiet olivat)

Kuka muistaa vielä TVH:n ajan,

kun valtio huolehti teiden kunnosta ja aurauksesta? Saattaisi ajatella että tuolloin asiat olivat hyvin. Oliko näin, vai onko nykyisin kilpailutettu ja valtiolta ulkoistettu palvelu sopiva tai jopa parempi, vai onko tilanne huonompi? Helposti yleinen mielikuva vahvistuu ja sitä voidaan propagandalla myös vahvistaa – myös positiivista mielikuvaa ja sitäkin, että on tarve myydä ja ulkoistaa.

Poimin tietoja netistä:

Wiki:

Tie- ja vesirakennushallitus eli TVH (1964–1990 Tie- ja Vesirakennuslaitos TVL, 1990–2000 Tielaitos) oli Suomen taajamien ulkopuolisen julkisen maantie- ja osin vesitieverkon rakentamiseen ja hoitoon sekä lossiliikenteen ylläpitoon keskittynyt valtion keskusvirasto, joka toimi eri nimillä vuosina 1816–2000. Sittemmin TVH jakaantui kahtia hallinto- ja tuotantopuoleen, jotka ovat Tiehallinto. Vuosien 1998–2000 aikana Tielaitos valmistautui avoimeen kilpailuun ja 2014 se myytiin sijoittajalle.

Tiehallinto 060904

Tiehallinnon hankintojen kehittämisen linjaukset on määritetty vuonna 2002 laaditussa tienpidon hankintastrategiassa. Strategian mukaisesti Tiehallinto siirtyy asteittain nykyistä laajempia ja pitkäkestoisempia kokonaisuuksia sisältävien sekä urakoitsijoiden ja konsulttien innovaatioita edistävien palvelujen hankintaan. (luettelossa mainitaan mm. etä Laatuvaatimuksissa siirrytään pääsääntöisesti toimivuusvaatimuksiin)

Liikennevirasto 12.09.2017

”Liikennevirasto kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Liikennevirasto tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa, raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta.

KUINKA nämä laatu- ja kuntovaatimukset ovat toteutuneet? kukahan ne arvioi tai mittaa?