Markkinatalous tuhlaa luontoa – YK

Ihmiskunnan ja Maapallon pelastuminen – säilyminen siis – kulkevat käsikädessä. Tärkeintä ihmiskunnan säilymiselle on tietenkin se, että maapallomme säilyy ja voi hyvin. Kun puhutaan luonnonvarojen tuhlauksesta, kaatopaikoista ja kierrätyksestä, ilman saastumisesta, kasvihuoneilmiöstä eli ilmaston lämpenemisestä, merien saastumisesta, lajikadosta ja vastaavista, taustalla on ihmiskunnan selviytyminen. Tuhlaus.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan visiona on Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Näin kerrotaan valtioneuvoston verkkosivulla. Kestäväkehitys -sivustolla mainitaan, että YK on tässä hankkeessa asialla – siis maailmamme valtiot. Havaitsin netistä myös, että kesällä Mikkeli on saanut jonkin tunnustusmaininnan, mutta kuinkahan Kuopiossa sujuu. Täytyypä joskus silmäillä eri sivustoja.

Laitoin otsikkoon väitteen tai teesin, mutta kuinka tuon testaisi. Lieneekö kukaan tehnyt aiheesta esimerkiksi väitöskirjaa. Ehkä on hieman arka asia kun markkinatalous on julistettu kaikkivoivaksi. Saattaa myös olla, että moni on esimerkiksi yhteistalouksista samaa mieltä otsikon merkityksessä? Suunnitteluakin tosin tarvitaan markkinataloudessakin, mitä esimerkiksi koronasuojautuminen tarkoittaa, mutta silti, vapauksiin panostetaan.

Lainsäädäntö yhdenmukaistaa toimintaa. Sopiminen on lisääntynyt, koska ihmiset, tavarat ja raha liikkuu yli kansallisten rajojen. Talousjärjestelmä on kuitenkin hutera; Esimerkiksi lama tulee tietyn syklin mukaan, kuten taloustieteilijä Ravi Baira totesi aiemmin siteeraamassani teoksessaan. Tunnetaan laman syyhyn vaikuttavana piirteenä, että erilainen säädäntö lisääntyy nousukaudella. Markkinat hakevat vapauksia monin tavoin, joten taantuman aikana sääntelyä yleensä puretaan.

Miksi lama tulee? Säädännön lisäksi voimakkain tekijä on laman aiheuttajana yleensä kysyntäpula. Sijoituksilla ansaitaan, joten kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan. Edelläkävijä voittaa. Myös laman ennustajana.

YK on hyvä kattojärjestö yhteisten pelisääntöjen kehittämiselle. Onhan näitä kauppajärjestöjä ja monia muitakin mekanismia, mutta YK:n vuosipäivänä kannatta viipyä hetki aiheen parissa.

turvallisuuskin on yhteistä ilmaa