Metsä 100 vuotta – Suomen kilpailuvaltti?

Kilpailuetu 2118?

Vanhoina purjelaivojen aikoina Suomesta vietiin maailmalle tervaa. Terva tislattiin miiluissa. Sotien jälkeen päätettiin hyödyntää metsiä enemmän. Paperi ja selluloosa jatkoivat tervan jäljillä. Sahatavaraa oli viety aieminkin. .. ja laivojakin. Eräs suomalaisen vetolujan paperin käyttäjä on ollut The New York Times – jos oikein muistan. Entä jatkossa?

Ilmaston lämpenemisen uskotaan johtuvan teollisesta toiminnastamme.

Seuraukset aiheuttavat nykyisin nähtäviä sääolojen muutoksia laidasta toiseen; Miten metsiemme käy?

  •  Helteitä,  kuivuutta … metsäpaloja .. katoa
  • napajäätiköt sulavat ja meriveden pinta nousee.
  • Myrskyt ja sateet ovat runsastuneet. Alavilla mailla tulvii ja vuorten rinteet vyöryvät mutana laaksoihin…

Miten ilmasto muuttuu, jää nähtäväksi.

Ennestään tiedetään miten Suomi selviää, mutta kuinka tulevaisuudessa, ei ole tilastotietoa. kasvukausi toisaalta ehkä pitenee ja havupuuvyöhyke voi laajentua pohjoiseen?

Toisaalta, Golf-virta on hiipumassa, se on pitänyt Euroopan ja Suomen lämpimänä ja lauhkeana. Olemmeko jatkossa Siperia? vai lähestyykö olosuhteet ilmaston muuttuessa Saharan aavikkoa?

Kauppamuistio

Huhtikuussa poimin tätä juttua varten tietoja.

UPM-Kymmene Inc. ja Northern SC Paper Corp., New York Timesin tytäryhtiö, ovat tänään ilmoittaneet yhteisyrityksensä, Mainen osavaltiossa sijaitsevan Madison Paper Industriesin tehdasalueen myynnistä. Maaseudun tulevaisuus 30.12.2016

Talous 2012 4. HUHTIKUUTA

New York Times -lehden paperiversiolla oli 770 000 tilaajaa syyskuun lopussa.

Tulli:

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan yhdeksän prosenttia tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,7 miljardia euroa. Suomi vie Yhdysvaltoihin erityisesti koneita ja laitteita, paperia ja pahvia, lääketieteellisiä kojeita sekä kemianteollisuuden tuotteita.

Tulli Tilastot Kauppa 2017: Helsinki 29.11.2017. .

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli.

Vienti oli arvoltaan 7,9 miljardia euroa. Vuonna 2016 metsäteollisuustuotteita vietiin vajaan 11,4 miljardin euron arvosta, vienti väheni tuolloin kaksi prosenttia. Tuonti nousi tammi-elokuussa 2017 kaksi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli miljardi euroa.

Viime vuonna metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski kolme prosenttia 1,5 miljardiin euroon.

Metsäsektorin tuotteita vietiin viime vuonna lähes kymmenellä miljardilla eurolla enemmän kuin mitä niitä tuotiin. Paperimassan osuus metsäsektorin viennistä on noussut vuoden 2010 vajaasta 12 prosentista kuluvan vuoden lähes 16 prosenttiin. Myös sahatavaran osuus on kuluvalla vuosikymmenellä suurentunut, noin neljä prosenttiyksikköä. Puusta valmistettujen tuotteiden osuus on säilynyt lähes ennallaan. Saksan ja Iso-Britannian osuuksien supistuminen johtui erityisesti Kiinan osuuden suurentumisesta vuoden 2010 noin kolmesta prosentista kuluvan vuoden yhdeksään

JA

Suomalainen sanomalehtipaperi on vetolujaa, so. se kestää painokoneessa paremmin kun koneen pyörät painotalossa pyörivät ripeästi. Näin varmasti onkin.

Vertailuun otin silloisen uutisen, että uusi vientiartikkeli sellun hyödyntämiselle on kiinalainen vessapaperi. Kaiketi sitä on tehty suomalaisesta puusta aiemminkin mutta oli päässyt keväällä uutisiin.

Paljonhan Finpulp -hanke on saanut uutisissa palstatilaa, vaikka rahoitusta bulvaaneiksi epäilemälläni porukalla ei alkuaan ollut nimeksikään. Avustuksilla taidettiin ympäristöselvitksetkin saada tehdyiksi? Lienevätkö kiinalaiset (todelliset puuhamiehet siis) sitten nyt astuneet esiin, ainakin keväällä kävivät tekemässä uutisten mukaan kauppoja. Siitä tuo teemakuva. jutustelu jäi odottamaan julkaisua.

Äskettäin kerrottiin, että sellua menisi maailmalle enemmänkin kuin mitä on myydä.

Tästä se lähtee.