Valta jälleen kuntalaisilla – ?

Onko valta kansalla?

Kuntavaalien ehdokasasettelu on kuumimmillaan.

Puolueet keräävät ja nimeävät ehdokkaita. JOS kymmenen kuntalaista tahtoo, he voivat asettaa oman ehdokkaan. Nämä ehdokaslistat tai valitsijayhdistykset voivat tehdä yhteisiä liittoja kuten puolueetkin keskenään. JOS kuntalaiset tahtovat muutosta, ehdokkaita voi kerätä tällä tavoin koko valtuuston jäsenmäärän – kun muistamme sitten äänestää puolueiden ja valtaeliitin ulkopuolisia ehdokkaitamme.

Niinhän se menee, että kunnat näivettyvät ja valta siirtyy maakunnille.

Nyt voi jokainen vaikuttaa ohi puoluekentän – suoraan. Tämän jälkeen on enemmän tyytyväisiä kuntansa toimintaan kuin konsanaan. Some-viestit korvaavat perinteisen vaalimainonnan – että eikun toimeen!

Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16.

Kuntalainsäädännöstä 15 § / Kuntavaalit:

Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Kuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998) ja kuntarakennelaissa (1698/2009).

Vaalilain 150 § (8.5.2015/563)

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta. Kunnassa, jonka asukasluku on väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan enintään 1 500, saa valitsijayhdistyksen kuitenkin perustaa vähintään kolme äänioikeutettua kunnan asukasta, ja kunnassa, jonka asukasluku on yli 1 500, mutta enintään 2 000, saa valitsijayhdistyksen perustaa vähintään viisi äänioikeutettua kunnan asukasta.

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä kuntavaalit ovat kyseessä;

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen;

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite;

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa vaaleissa asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu;

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista.

valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa hänen varamiehestään.

152 §

Ehdokashakemuksen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.