Nälänhätä uhkaa Eurooppaa ja Suomea …

Maapallolla on tässä kirjoituksessa neljä miljardia liikaa väestöä.

Asian voi korjata kahdella tavalla:

1) Väestön syntyvyyttä vähentämällä määrää voi pienentää;

2) Toinen tapa on esimerkiksi jakaa asukasmäärä tasaisemmin.

Tällöin Euroopan osuus näyttäisi olevan noin 700 miljoonaa* siirtolaista. Väkimäärä kolminkertaistuisi. Suomeen tulisi lisää asukkaita noin 20 miljoonaa tai enemmän.

  • Väestön jakaminen eri mantereille lisäisi Euroopan talouskasvua ja tuo huomattavasti kaivattua halpatyövoimaa – Kiinailmiö kääntää suuntaa ja tuotanto sekä investoinnit palautuvat kehitysmaista länsimaihin. Trumplaissittain voitaisiin sanoa ”Eurooppa ensin”
  • Väestön väheneminen lisäisi kestävää kehitystä – suojelisi ympäristöä jakovaihtoehtoa paremmin – noin yleensä. (Teemakuvassa se paras ympäristöteko, nyt puhutaan huonommista vaihtoehdoista.)

Maallikon köyhyys- ja väestön tasauskehitys perustuu näkemykseen, että

monella alueella asuu yliväestöä, sellaisia joita alueen ruuantuotantokyky ei riitä ravitsemaan.

Eri järjestöjen mukaan, noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii jatkuvasta nälästä, miljardilla ei ole juomakelpoista vettä, ja kahdella ja puolella (2,5) miljardilla kunnollista vessaa ja viemäröintiä.

YK:n takavuosien arvioin mukaan 11 miljoonaa lasta kuolee vuosittain nälkään ja erilaisiin torjuttavissa oleviin tauteihin. (ilmaissanakirja Wikipediaa mukaillen)

Esimerkiksi Etiopiassa oli takavuosina nälänhätä. Aamun uutisissa Afrikassa nälänhätä oli kohdannut 40 miljoonan kansan. Sinne siis kerätään ruoka-apua.

Etiopian pinta-ala on noin neljä kertaa Suomen kokoinen, ja väkiluku lähentelee 100 miljoonaa. Asukastiheys on varsin suuri 90 / km2 (Suomi noin 18).

Maallikon käsitys on, että alueella asuu kymmeniä miljoonia yliväestöä, yli sen mitä alue kykenee elättämään.

Artikkelini kuva on periaatteellinen. Asukasmäärien pallot ovat malleja, joiden koko on vapaasti piirretty. Mantereitakin kuvasta puuttuu. Keskeinen näkemys on, että väestön kasvu yhdestä seitsemään miljardiin ajoittuu 1900-luvulle. Kaaviossa on kuvattu noin neljän miljardin ylimäärä maailman väestöstä, joka siis tulisi jakaa tai vähentää ajan kuluessa väestön syntyvyyttä pienentämällä.

Valinta on vaikea?

Pohdin aihetta, miten tähän on jouduttu, sitä, miten pakolaistilanne on syntynyt.

Väestön jako mallin b-tapaan toisi ruokaongelman myös Eurooppaan ja Suomeen. Mistäpä leipää kaikille?