Neutralisoitu palomies – merimies on erimies – palosotilaan paluu 🌠 !

Luin jostakin äskettäin, että palomies on neutralisoitavana. Mistäs on kysymys?

Hakiessani, mitä neutraalisointi tarkoittaa, löysin esimerkiksi seuraavaa:

 1. Ups, suolaa onkin liikaa! Näillä vinkeillä pelastat aterian (IS-sivusto).
 2. Ja toinen mukava havainto: Litmus-indikaattoreita käytti tiettävästi espanjalainen alkemisti Arnaldus de Villa Nova jo noin vuonna 1300;
 3. englantilainen lääkäri Edward Jorden (1569–1632) kuvasi ennen Boylea emästen muuntavan erään punertavan kankaan sinertäväksi ja happojen palauttavan punaisen värin. 
 4. Jo 1644 Robert Boyle kuvaili useiden kasveista eristettyjen indikaattorien värimuutosten johtuvan liuoksen happamuudesta (happamasta mausta) ..
 5. 1800-luvulle tultaessa aineiden tunnistettiin koostuvan atomeista ja neutralisoituminen määriteltiin uudelleen tasapainoreaktioiden kautta ja liuoksen neutraalius protoni- eli H+ -pitoisuuksien kautta.

ja tuosta silmittelystä päästäänkin siihen, että

 • Kemiassa neutraloituminen on kemiallinen reaktio, joka tapahtuu kun happo ja emäs kumoavat toistensa happamuuden ja emäksisyyden täysin, jolloin muodostuu reaktion edettyä loppuun vain neutraaleita yhdisteitä – Nesteiden kohdalla neutraloitumisessa pH-arvo on 7. 
 • Boylen laki on erikoistapaus yleisestä ideaalikaasujen tilanyhtälön laista:  lämpötilan (T) ollessa vakio kaasun paineen (p) ja tilavuuden (V) tulo on vakio: p V = vakio

WSOY sanakirjan mukaan neutraali voi tarkoittaa

 • termiä vaikutukseton, puolueeton tai tasapuolinen
 • sähkövaraukseton
 • pH-arvoltaan 7 olevaa vesiliuosta

Hieman lisää aasinsillan jatkeeksi, eli lähestymme palomies-käsitettä toiselta suunnalta.

Poimin jostain äskettäin, että Suomessa palomies on virka, johon vaaditaan 90 opintopisteen pelastajatutkinto. Tutkintoon tähtäävä opiskelu kestää kolme lukukautta eli puolitoista vuotta ja antaa kelpoisuuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin.

Wikipediasta löysin selostuksen, että palomies on henkilö, joka toimii pelastuslaitoksen henkilöstössä palo- ja pelastustehtävissä. He voivat työskennellä myös sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävissä.

Palomiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liikenneonnettomuudet, ensivastetehtävät, tulipalot, palotarkastukset, valistaminen, sairaankuljetus, avunantotehtävät ja korkeissa paikoissa työskentely. Vesisukellus kuuluu pelastussukeltajille eli palomiehille, jotka ovat suorittaneet erikseen suoritettavan ammattikurssin ko. sukellustehtäviin pelastuslaitoksilla.

Monet mies-määritteiset ammattinimikkeet ovat muutosten alla, hieman samoin kuin happojen ja emästen neutralisoinnissa on kysymys – nimistä tulisi muodostaa sukupuolineutraaleja, kuten nykyisin on tapana sanoa.

Nimien ”neutraloinnista” onkin jo muutama hyvä esimerkki, missä entisajan mies tekijänä on häivytetty. Onpa niinkin, että myös naiseen viittaava nimi on väistynyt; ravintoloissa emännän on korvannut ravintolapäällikkö tai vastaava.

Poimin Kielikellon artikkelista muutaman havainnon irrallisena, kuten:

 1. Monet mies-loppuisista sanoista ovat juridisia termejä, eikä niihin siksi voi merkitä sanakirjaan / selitykseen ”paremmin toisin” ‑suositusta tai kannanottoa sanan vanhentuneisuudesta.
 2. Arkikielessä käytetään myös monia sellaisia mies-loppuisia sanoja, joiden viralliset vastineet ovat jo nyt sukupuolineutraaleja. Sähkömies on sähköasentaja, putkimies on putkiasentaja tai LVI-asentaja.
 3. Palomiehellekään ei ole helposti tarjoutuvaa vaihtoehtoa, mutta voitaisiinhan siitä tehdä esimerkiksi palopelastaja; palolaitoksetkin ovat nykyisin usein pelastuslaitoksia.
 4. . Siinä vaihSinänsä palomies on jo yhden ”neutraloinnin” tulos, kun sillä on aikoinaan korvattu palosotilaseessa ei palomiesten joukossa varmaankaan naisia ollut.
 5. merimies on eri mies ja oman tyylilajinsa sana.

Kielikelloon kirjoittajan asiantuntemusta sivuten: monta haastetta on puhekielessä vielä edessä, jos kohta kielikin uudistuu lainasanoin ja -ilmaisuin nykyisin sukkelaan, ja on korvautumassa ilmeisesti englannilla varsin pian;

 • miesmuistiin,
 • muina miehinä,
 • yhtenä miehenä,
 • olla mennyttä miestä,
 • mies ja ääni ‑periaate jne.

Niin kauan kuin tällaista käyttöä on, sanonnat kuvataan sellaisina myös sanakirjassa, kertoili Eija-Riitta Grönros Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja. Kielenhuollon julkaisu Kielikellon Artikkeli  4/2007

Voisiko palosotilas palata kun palomies sukupuolineutralisoidaan?

Kommentit

Kommentointi on suljettu.