Pääoma lepää – ja yhteiskunta

Kuinka yksityistetty maakunnallinen sote toimisi koronaviruksen jyllätessä – tai olisi toiminut, jos hanke olisi edennyt viime vaalikaudella? Vaikeapa tuota on sanoa.

Kenellä olisi ollut vastuu? ja rahat? Mitä pääoma tekee nyt?

Onko professori (emer) väärässä? ” Oli tulos mikä tahansa, syyllinen on selvä. Ainakin Helsingin yliopiston taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen sanoo näin. – Talouden pysähtymisen on aiheuttanut valtio.(Yle 16.4.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11305193)

Ihmiset  äänestävät, ja joskus niin sanotusti jaloillaan, jos homma ei toimi. Tässä tilanteessa valitaan, tai suositaan, jos on mistä valita.  Valinta on tiedostamatonta tai rationaalista.

Luonnonvalinta on evoluutioprosessi, jossa perinnölliset hyödylliset ominaisuudet runsastuvat ja haitalliset harvinaistuvat populaatiossa eri sukupolvien aikana. Uuden ajan aatehistoriassa puhutaan kahdesta suuresta vallankumouksesta:

1, maakeskisen todellisuuskäsityksen sortuminen. Tähtitieteilijä Kopernikuksen mukaan sitä kutsutaan kopernikaaniseksi vallankumoukseksi.

2. Darwin osoitti ihmiskunnan olevan osa luontoa

 Maallikkona lisäisin luetteloon myös talous-näkökannan. Liittynee ihmisen menestymiseen, mutta eräänlainen kehitysopillinen seikka tämäkin on.

 3 a: John Maynard Keynes ja ”keynesiläinen taloustiede”. Häntä pidetään yleisesti hyvinvointivaltion yhtenä teoreettisena isänä.

Keynes muistetaan erityisesti valtion aktiivisen taloudellisen roolin puolestapuhujana. Keynesin mukaan valtion tulisi käyttää rahavaroja välineenä vähentämään voimakkaiden talousmuutosten laskusuhdanteiden, laman ja noususuhdanteiden haitallista vaikutusta. Post-keynisiläisten mukaan kansantalouteen voidaan vaikuttaa valtion elvyttävällä talous- ja rahapolitiikalla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Vuonna 1936 julkaistun Työllisyys, korko ja raha -kirjan pääajatus oli se, että valtion on pystyttävä toimimaan talouden laskukauden aikana tarvittaessa alijäämäisellä budjetilla, jotta ihmiset saataisiin pidettyä töissä. Keynesin mukaan näin on tehtävä, sillä laskukauden aikana yksityinen sektori ei investoi tarpeeksi.

Emeritusprofessori Sakari Heikkinen puhuu keynesiläisittäin, ja ehkä unohti laajemman syy-seuraussuhteen (tai luin Yle:n jutun suppeasti); korona-pandemia aiheutti valtioitten sulkutoimenpiteet – olisi ollut vielä pahempi lopputulos ns. vapaan talouden aikana, jos mitään rajoituksia ei olisikaan annettu-

 


Näköjään Keynesistä tehtiin paroni, Wikipedian esittelyruudussa: The Lord Keynes 1st Baron Keynes.

Britannian ylhäisaatelisiin eli pääreihin kuuluvat ylimmästä alimpaan herttua (duke), markiisi (marquess), jaarli (earl), varakreivi (viscount) ja paroni (baron).